Gå til indhold

Sociale links

Sammenskrivning af principmeddelelser – også på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsen offentliggør løbende principmeddelelser, der skal bidrage til at fastlægge gældende praksis på Ankestyrelsens sagsområder. Vi har de seneste par år haft fokus på at sammenskrive vores principmeddelelser, så det er nemmere at orientere sig i praksis. Det gælder hele Ankestyrelsens sagsområde - også arbejdsskadeområdet.

Orientering fra Arbejdsskade-området

Orientering om ny måde at træffe afgørelse på og om Arbejdsskadeafdelingens første webinar, der handler om principmeddelelse 41-19 om tobaksrygning som konkurrerende årsag.

Takster

Se her historik over takster for sagsemne. Taksterne fastsættes årligt af Ankestyrelsen.

Nyttige links

Vi har samlet en række nyttige links, så du hurtigere kan finde frem til fx principmeddelelser og sagsbehandlingstider for arbejdsskadeområdet.

August 2020

I denne udgave af 'Nyt om arbejdsskade' får du seneste nyt om arbejdsskadeområde. Du kan bl.a. læse en artikel om, at vi selv fører retssager på arbejdsskadeområdet, og om hvordan vi løbende arbejder med kvaliteten af vores sagsbehandling i arbejdsskadesager. Vi har udsendt to nye principmeddelelser, og så udbyder vi en lang række kurser på området. God fornøjelse.

November 2020

I Nyt om børn kan du bl.a. læse om vores afdækning af adoptionsformidlingen fra Chile, om en ny undersøgelse om anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse og om nye principmeddelelser. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området.

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til dokumentation af opholdskravet i uddannelses- og kontanthjælpssager, se de nyeste principmeddelelser og blive klogere på Ankestyrelsens tre strategiske fokusområder. Og så har vi åbnet op for tilmeldinger til vores kurser i 2021.

November 2020

I Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ændrer praksis om udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen. Vi har offentliggjort en række nye principmeddelelser, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området.

September 2020

I Nyt om beskæftigelse kan du læse om Ankestyrelsens evaluering af det sociale frikort. Vi har udsendt tre nye principmeddelelser om bl.a. revalidering og sygedagpenge, og så udbyder vi en lang række kurser på området. God fornøjelse.

Juli 2020

I 'Nyt om beskæftigelse' får du seneste nyt fra og om beskæftigelsesområdet. Du kan bl.a. læse en artikel om forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven, når barnet er indlagt på hospitalet, og så har vi udsendt tre nye principmeddelelser. Og så holder vi dig ajour med kurser og dialogmøder om emner inden for beskæftigelsesområdet. God fornøjelse.

Ny undersøgelse: Børn og unge skal anerkendes for at deltage i møder

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen talt med 11 børn og unge om, hvordan det er at være til møde i en kommunes børn og unge-udvalg, i Ankestyrelsen eller i en byret. Undersøgelsen peger blandt andet på, at det har betydning for børnene og de unge at være forberedt, føle sig trygge og at opleve, at det har betydning, at de deltager.

Marts 2021

I Nyt om børn kan du bl.a. læse om Ankestyrelsens undersøgelse om inddragelse af børn og unge ved valg af indsats og opfølgning og høre nyeste afsnit i vores podcastserie. Læs også om Ankestyrelsens nye talportal, og så kan du holde dig ajour med nye principmeddelelser samt kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Marts 2021

I Nyt om arbejdsskade får du seneste nyt på arbejdsskadeområdet. Vi udbyder en lang række kurser og webinarer samt længerevarende læringsforløb, som du her kan læse mere om. God fornøjelse.

Ankestyrelsen undersøger

I Ankestyrelsens podcastserie ”Ankestyrelsen undersøger” dykker vi ned i nogle af de undersøgelser, vi hos Ankestyrelsen laver på velfærdsområdet. Du kan også læse disse undersøgelser under publikationer.

Øvrig statistik

Ankestyrelsen offentliggør løbende statistik og nye tal om velfærdsudviklingen. Det gør vi både i databaser, hvor du selv kan trække tal, og i rapporter og publikationer.

Artikel: Kommuners sponsoraftaler

Ankestyrelsen behandler sager om kommunernes muligheder for at lave sponsoraftaler – senest om Odense Kommunes sponsorat af musikfestivalen Tinderbox – hvad siger reglerne om sponsoraftaler?

Artikel: Ikke alle kommunale fællesskaber skal godkendes

Ankestyrelsen skal ikke længere godkende aftaler om kommunale fællesskaber, hvis fællesskaberne kan defineres som ”små virksomheder”. Ankestyrelsen har dog stadig det almindelige tilsyn med alle kommunale fællesskaber.

Artikel: Kommuners og regioners salg af fast ejendom

Når kommuner og regioner skal sælge fast ejendom, skal det ske ved offentlig udbud. Men Ankestyrelsen kan give samtykke til, at en ejendom sælges uden offentligt udbud. I artiklen gennemgår vi reglerne og fortæller kommunerne og regionerne, hvordan de skal søge samtykke.

Uenighed mellem kommunerne

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Vejledning om praksis

Her kan kommuner læse om Ankestyrelsens praksis i sager om mellemkommunal uenighed. Vi udbygger siden løbende.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring