Gå til indhold

Sociale links

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen

For at styrke borgerens retssikkerhed på det sociale område, blev der i 2019 oprettet en uafhængig retssikkerhedsenhed med institutionel forankring i Ankestyrelsen.  Retssikkerhedsenheden skal gennemføre analyser, der undersøger problemstillinger relateret til retssikkerhed på det sociale område.

Kommunen skal undersøge årsagen til elevers fravær, inden der træffes afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen

Inden kommunen træffer afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen på grund af elevens ulovlige skolefravær, skal kommunen høre forældrene og barnet om årsagen til elevens fravær. Såfremt fraværet er begrundet i undskyldelige omstændigheder, skal kommunen ikke standse børne- og ungeydelsen. Dette gælder, uanset hvad skolelederen har vurderet. Ankestyrelsen har meldt dette ud i den nye principmeddelelse 11-21.

Ny undersøgelse: Størstedelen af de unge, der er anbragt på eget værelse, får supplerende støtte

Unge, der er anbragt uden for hjemmet, kan være anbragt på eget værelse. Disse unge er i højere grad end andre anbragte overladt til sig selv. Derfor er der også en del af de unge, der har behov for støtte ud over anbringelsen. En ny undersøgelse viser, at en stor andel af de unge, som er anbragt på eget værelse, får supplerende støtte – ofte i form af kontaktpersonstøtte. Dog er der over en periode på cirka ti år sket et markant fald i andelen af unge over 18 år, der modtager supplerende støtte.

Nyhedsbrev 7/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 27. september 2022. To af afgørelserne omhandler arbejdsmiljøet ved tømning af affaldscontainere. Den sidste afgørelse handler om opstilling af tavlevogn ved afspærring af vognbane på motorvej.

Nyt om kurser og læring, april 2021

Alle Ankestyrelsens åbne betalingskurser indtil sommerferien foregår som online kurser. Læs mere om kurserne her i nyhedsbrevet og tilmeld dig vores webinarer og dialogmøder for 2021. God fornøjelse.

September 2021

I Nyt om social for september kan du bl.a. læse om en ny undersøgelse om kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed. Vi har offentliggjort en ny principmeddelelse om boligstøtte og tilbagebetaling, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser i efteråret. God fornøjelse.

Hjemløse

Læs artikler fra Nyt fra ankestyrelsen om Enkeltydelser

April 2022

I Nyt om Arbejdsskade kan du læse om to nye principmeddelelser, en højesteretsdom for tidligere udsendte soldater, samt tilmelde dig relevante kurser indenfor fagområdet.

April 2022

I Nyt om Børn kan du blandt andet læse Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport for 2021, en regelændring, der giver kommende adoptivforældre mulighed for at være skrevet op til adoption af danske og udenlandske børn samtidig, samt tilmelde dig relevante kurser.

Det skal kommunerne være opmærksom på ved fritvalgs-ordningen

I Ankestyrelsen oplever vi et stigende antal klagesager og generelle henvendelser fra kommuner, som handler om frit valg af hjælpemidler efter servicelovens § 112. Formålet med denne artikel er at belyse nogle af de problemstillinger, som vi oftest møder. Vi kommer ind på forskellige emner bl.a. undtagelser fra det frie leverandørvalg, beregningen af frivalgsbeløbet samt omfanget af vejledningsforpligtelsen i forbindelse med frit leverandørvalg.

Ny undersøgelse viser, at det er vanskeligt for kommunerne at vurdere, hvilke unge der skal tilbydes efterværn

Efterværn har til formål at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet, så de - på lige fod med andre unge - får en selvstændig voksentilværelse. I en ny undersøgelse fortæller rådgivere i flere kommuner, at det er vanskeligt at vurdere, hvilke unge der er i målgruppen for efterværn. Der kan derfor være stor variation fra kommune til kommune i forhold til, hvilke unge der bliver tilbudt en efterværnsindsats, og hvornår en kommune vælger at afslutte efterværnet.

Sydkorea

Ankestyrelsen har foretaget en afdækning af det historiske adoptionsformidlingssamarbejde med Sydkorea i 1970’erne og 1980’erne.

Behandling af sager om hjælp til flytteudgifter efter aktivloven

Reglerne om hjælp til flytteudgifter er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2020. Ændringerne betyder, at det nu er den kommune, som borgeren ønsker at flytte til, der skal behandle ansøgningen. Derudover skal sager om hjælp til flytteudgifter ikke længere behandles efter aktivlovens bestemmelse om hjælp til enkeltudgifter.

Nyhedsbrev september 2022

I nyhedsbrevet for september kan du læse 11 nye udtalelser samt et brev fra det kommunale og regionale tilsyn.

Juli 2023

I ’Nyt om Arbejdsskade’ kan du læse om hvad vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid, for eksempel er en principmeddelelse blevet kasseret. Vi har også en kommentar af en ankechef, der handler om, at Ankestyrelsen nu fører sager i landretten. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.

Ny praksisundersøgelse: Kommunernes brug af virksomhedspraktik ud fra den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners brug af virksomhedspraktik til borgere, som har svært ved at få eller fastholde et job på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. Undersøgelsen viser, at kommunerne i langt de fleste tilfælde bevilger virksomhedspraktik i overensstemmelse med reglerne. I forhold til forvaltningsloven ses der nogle sager, hvor der mangler begrundelse og klagevejledning.

Undersøgelser

Her kan du læse om afsluttede og igangværende undersøgelser af historiske adoptionssager.

Moratorium i Holland

Som følge af den uafhængige komites rapport har Holland valgt at suspendere alle nye ansøgninger om international adoption.

Maj 2024

I "Nyt om Arbejdsskade" fra maj 2024 får du et overblik over, hvad vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid. Du kan blandt andet læse en artikel vedrørende skader under transport til og fra arbejde og en anden artikel, der gennemgår statistik om Ankestyrelsens afgjorte sager i 2023.

Maj 2024

I "Nyt om Børn" fra maj 2024 får du et overblik over, hvad vores fagkontorer på børneområdet har arbejdet med i den sidste tid. Du kan blandt andet læse om kommunal brug af servicelovens § 19 a samt flere nyheder om adoptionsområdet.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring