Gå til indhold

Sociale links

Akter

På web-ankeskemaet under afsnittet ”Nødvendige akter” vil brugeren, ud fra specifikt valg af sagsområde, blive guidet til at vedlægge de rette alle akter.

Ankeskema til UDK

Udbetaling Danmark kan bruge et webankeskema til at sende os klager i sociale sager og beskæftigelsessager.

Skema til supplerende oplysninger

Alle med et CVR-nummer. kan sende supplerende oplysninger til Ankestyrelsen. Det er en god idé at angive et eksisterende sagsnummer eller CPR-nummer.

Nyhedsbrev marts 2021

I nyhedsbrevet for marts kan du læse 20 nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Nyhedsbrev 2/2020

Resuméer af fem udvalgte afgørelser om manuel håndtering af gulvvaskemaskine, sikre ansatte mod udsættelse for PCB holdigt støv, maskinanlæg der skulle være bragt til standsning og effektivt sikret mod igangsætning inden service blev udført, løft af varer på lager og afslag på arbejdstilladelse til barn under 13 år.

Nyt om kurser og læring, august 2021

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores kurser i efteråret. I nyhedsbrevet kan du læse om vores åbne betalingskurser, dialogmøde på beskæftigelsesområdet og webinar. God fornøjelse.

November 2020

I Nyt om arbejdsskade kan du bl.a. læse om mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion og få svar på, om man er omfattet af arbejdsskadeloven under en rygepause. Derudover kan du holde dig opdateret om nye kurser og webinarer.

September 2020

I denne udgave af Nyt om arbejdsskade kan du læse, at Ankestyrelsen ikke anker landsretsdom om anerkendelse af en veterans PTSD-lidelse som en erhvervssygdom samt ny principmeddelelse om bl.a. støjbetinget hørenedsættelse. Derudover kan du holde dig opdateret om nye kurser og webinarer. God fornøjelse.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Kommunen opkræver betaling hos forældre til børn med plads i dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordning. For børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne skal kommunen ifølge dagtilbudsloven give et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Tilskuddet nedsætter egenbetalingen for barnets plads i dagtilbud, fritidshjem og SFO/skolefritidsordning.

Nyhedsbrev nr. 11/2019

Resuméer af 4 udvalgte afgørelser om tilstrækkelig partshøring, reaktionsvalg, kørsel med runner på lager, hensigtsmæssige adgangsveje på byggeplads samt alenearbejde ved arbejde med indsatte, der skal tilrettelægges, så risiko for vold imødegås. Sagerne er afgjort på møde den 17. december 2019.

Nye regler på børneområdet

I foråret og sommeren 2020 er der sket ændringer i servicelovens regler for anbragte børn og unge. I artiklen gennemgås de mest centrale ændringer, som kommunerne skal være opmærksomme på.

Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til indstillinger til børn og unge-udvalg

Over for kommunerne har Ankestyrelsen hidtil i sin vejledning og undervisning meldt ud, at kommunerne ikke må udarbejde alternative indstillinger. Med den nye principmeddelelse 4-21 ændrer Ankestyrelsen denne praksis. Ankestyrelsen vurderer, at alternative indstillinger under visse forudsætninger kan være relevante i for eksempel sager om samvær.

Maj 2021

I maj måneds Nyt om beskæftigelse kan du bl.a. læse om, at Ankestyrelsen har opdateret ankeskemaet til brug i sanktionssager. Vi genoptager også visse sager om ophør af sygedagpenge som følge af en dom i Vestre Landsret. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer inden for området. God fornøjelse.

Maj 2021

I Nyt om social for maj kan du b.la. læse i om mulighed for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og sygedagpenge under covid-19. Vi har foretaget en omskrivning af en principmeddelelse på baggrund af en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Maj 2021

I Nyt om børn for maj kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ændrer praksis i forhold til indstillinger til børn og unge-udvalg og om nye regler på børneområdet. Vi har offentliggjort en række nye undersøgelser og principmeddelelser, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser på området. God fornøjelse.

Skema og vejledning

Her kan kommunerne finde skemaet og læse en vejledning til, hvordan de skal udfylde det, når de indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.

Uenighed mellem kommuner

I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.

Kontakt

Her finder du formularer, hvis du vil skrive til os.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring