Gå til indhold

Sociale links

September 2021

I Nyt om social for september kan du bl.a. læse om en ny undersøgelse om kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed. Vi har offentliggjort en ny principmeddelelse om boligstøtte og tilbagebetaling, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser i efteråret. God fornøjelse.

Hjemløse

Læs artikler fra Nyt fra ankestyrelsen om Enkeltydelser

April 2022

I Nyt om Arbejdsskade kan du læse om to nye principmeddelelser, en højesteretsdom for tidligere udsendte soldater, samt tilmelde dig relevante kurser indenfor fagområdet.

April 2022

I Nyt om Børn kan du blandt andet læse Klagenævnet for Specialundervisnings årsrapport for 2021, en regelændring, der giver kommende adoptivforældre mulighed for at være skrevet op til adoption af danske og udenlandske børn samtidig, samt tilmelde dig relevante kurser.

Det skal kommunerne være opmærksom på ved fritvalgs-ordningen

I Ankestyrelsen oplever vi et stigende antal klagesager og generelle henvendelser fra kommuner, som handler om frit valg af hjælpemidler efter servicelovens § 112. Formålet med denne artikel er at belyse nogle af de problemstillinger, som vi oftest møder. Vi kommer ind på forskellige emner bl.a. undtagelser fra det frie leverandørvalg, beregningen af frivalgsbeløbet samt omfanget af vejledningsforpligtelsen i forbindelse med frit leverandørvalg.

Ny undersøgelse viser, at det er vanskeligt for kommunerne at vurdere, hvilke unge der skal tilbydes efterværn

Efterværn har til formål at støtte udsatte unge i overgangen til voksenlivet, så de - på lige fod med andre unge - får en selvstændig voksentilværelse. I en ny undersøgelse fortæller rådgivere i flere kommuner, at det er vanskeligt at vurdere, hvilke unge der er i målgruppen for efterværn. Der kan derfor være stor variation fra kommune til kommune i forhold til, hvilke unge der bliver tilbudt en efterværnsindsats, og hvornår en kommune vælger at afslutte efterværnet.

Behandling af sager om hjælp til flytteudgifter efter aktivloven

Reglerne om hjælp til flytteudgifter er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2020. Ændringerne betyder, at det nu er den kommune, som borgeren ønsker at flytte til, der skal behandle ansøgningen. Derudover skal sager om hjælp til flytteudgifter ikke længere behandles efter aktivlovens bestemmelse om hjælp til enkeltudgifter.

Nyhedsbrev september 2022

I nyhedsbrevet for september kan du læse 11 nye udtalelser samt et brev fra det kommunale og regionale tilsyn.

Juli 2023

I ’Nyt om Arbejdsskade’ kan du læse om hvad vores fagkontorer for Arbejdsskade har arbejdet med i den sidste tid, for eksempel er en principmeddelelse blevet kasseret. Vi har også en kommentar af en ankechef, der handler om, at Ankestyrelsen nu fører sager i landretten. Derudover kan du også læse en kommentar af vores direktør Ingeborg Gade, som skriver om Ankestyrelsens udvikling fra dens etablering i 1973 og frem til i dag, i forbindelse med Ankestyrelsens 50 års jubilæum. I kommentaren udlægger direktøren også, hvilken retning Ankestyrelsens fremtidige arbejde vil tage. Ambitionen er både at styrke tilliden til den offentlige forvaltning og at styrke borgernes retssikkerhed ved at sikre, at borgerne oplever, at de er aktive og værdifulde deltagere i egen klagesag.

Ny praksisundersøgelse: Kommunernes brug af virksomhedspraktik ud fra den nye lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners brug af virksomhedspraktik til borgere, som har svært ved at få eller fastholde et job på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. Undersøgelsen viser, at kommunerne i langt de fleste tilfælde bevilger virksomhedspraktik i overensstemmelse med reglerne. I forhold til forvaltningsloven ses der nogle sager, hvor der mangler begrundelse og klagevejledning.

Undersøgelser

Her kan du læse om afsluttede og igangværende undersøgelser af historiske adoptionssager.

Moratorium i Holland

Som følge af den uafhængige komites rapport har Holland valgt at suspendere alle nye ansøgninger om international adoption.

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om social kan du læse om krav om begrundelse ved ændring i serviceniveauer, og hvorfor Ankestyrelsen ofte hjemviser sager om personkredsen for dækning af tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter. Læs også om Ankestyrelsens tre strategiske fokusområder og se vores kursuskatalog for 2021.

September 2020

I Nyt om social kan du bl.a. læse, at Ankestyrelsen ikke rejser tilsynssag over for Silkeborg Kommune i sag om hjælp til rengøring. Vi har netop offentliggjort en ny undersøgelse om kommunernes brug af serviceloven §§82 a-c, og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer. God fornøjelse.

Artikel: Ny undersøgelse om fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for fastsættelse af arbejdsevne ved etablering af første fleksjob. Undersøgelsen viser, at kommunen foretager en konkret vurdering af borgerens arbejdsevne, som den skal. Kommunen husker dog ikke altid at begrunde godkendelse af fleksjobbet trods timeforskel og har et varierende fokus på mulighed for progression i jobbet.

Ankestyrelsen har fået en ny talportal

Ankestyrelsen har fået en ny talportal, som skal sikre en bedre formidling af data og statistik om vores afgørelser på det kommunale social- og beskæftigelsesområde. Det er med den nye talportal blandt andet muligt med et hurtigt klik at få overblik over fx ændringer eller hjemvisninger i en enkelt eller flere kommuner.

Marts 2021

I Nyt om social kan du bl.a. læse om Ankestyrelsens afgørelse i undersøgelsen af kommuners brug af private konsulenter på socialområdet. Vi har fået en ny talportal, som skal sikre bedre formidling af data og statistik om Ankestyrelsens afgørelser. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området. God fornøjelse.

Blanketter

Vi har samlet alle vores blanketter og skemaer ét sted.

Nyhedsbrev 7/2021

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde i august 2021. Den første afgørelse handler om, hvem der kan indgå aftale om at fravige reglerne om hviletid på et botilbud. Den anden afgørelse handler om, at unge under 18 år ikke må arbejde efter kl. 22. Den tredje afgørelse handler om brug af flagmand på en byggeplads og den sidste afgørelse handler om transport af fyrværkeri i patruljebil.

Ankechefens kommentar:Der er fra alle sider store forventninger til den kommende Barnets lov.

En lov, der blandt andet skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt de indsatser, der hjælper børn og unge med behov for særlig støtte, og som skal sikre, at de får den rette hjælp i tide. En Lov, der ligeledes skal afspejle et tidssvarende børnesyn, og sikre at barnets eller den unges perspektiv altid er i fokus. En lov, der skal sikre børns retssikkerhed, har selvfølgelig topprioritet i både Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring