Gå til indhold

Retssikkerhedsenheden i Ankestyrelsen

For at styrke borgerens retssikkerhed på det sociale område, blev der i 2019 oprettet en uafhængig retssikkerhedsenhed med institutionel forankring i Ankestyrelsen.  Retssikkerhedsenheden skal gennemføre analyser, der undersøger problemstillinger relateret til retssikkerhed på det sociale område.

Retssikkerhedsenheden blev oprettet i forbindelse med satspuljeaftalen for 2019-2022, og sidenhen forlænget til og med 2023.

I den seneste aftale om udmøntning af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet blev der afsat midler til en videreførelse af retssikkerhedsenheden i 2024-2027 for fortsat at understøtte fokus på at styrke retssikkerheden på det sociale område.

I tilknytning til retssikkerhedsenheden er der nedsat et uafhængigt rådgivende organ, som kan pege på problemområder, som retssikkerhedsenheden skal udarbejde deskriptive analyser indenfor.

Følgende organisationer er repræsenteret i det rådgivende organ:

  • Kommunernes Landsforening (KL)
  • Dansk Socialrådgiverforening (DS)
  • Danske Handicaporganisationer (DH)
  • Børnerådet
  • JUSTITIA
  • Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)
  • Institut for Menneskerettigheder (IMR)
  • Rådet for Socialt Udsatte

Organet sekretariatsbetjenes af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. 

Læs undersøgelser udarbejdet af retssikkerhedsenheden her

Sidst opdateret 15.05.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring