Gå til indhold

Nyhedsbrev 7/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 27. september 2022. To af afgørelserne omhandler arbejdsmiljøet ved tømning af affaldscontainere. Den sidste afgørelse handler om opstilling af tavlevogn ved afspærring af vognbane på motorvej.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at sikre, at arbejdet ved liften under tømning af affaldscontainerne  kunne foregå under forhold, hvor der var truffet effektive foranstaltninger mod, at ansatte opholdt sig tæt på containerne, så liften kunne anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at anvendelsen af liften på renovationsvognen på tilsynstidspunktet skete under forhold, som frembød særlig fare.

Nævnet vurderede, at der var betydelig fare for, at de ansatte pådrog sig personskade, når de arbejdede med tømning af affaldscontainerne, hvor de stod tæt på containerne i bevægelse, og når de havde fysisk kontakt til disse.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at sikre, at der blev anvendt personlige værnemidler, i form af sikkerhedssko, ved arbejdet med manuel transport af affaldscontainere og tømning af affaldscontainere i renovationsvogn, så arbejdet kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at virksomhedens ansatte på tilsynstidspunktet ikke benyttede egnet værnefodtøj ved arbejdet med manuel transport af affaldscontainere og tømning af affaldscontainere i renovationsvogn.

Nævnet vurderede, at der var fare for alvorlig personskade for virksomhedens ansatte ved brug af andet fodtøj end sikkerhedssko, hvis en container vælter ned over en fod, skoen stødes mod en kantsten, eller et containerhjul kører over en fod.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt afgørelse om, at arbejdet med opstilling af tavlevogn ved afspærring af vognbane skulle planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med opstilling af tavlevogn ved afspærring af vognbane på ulykkestidspunktet på motorvej ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at der var risiko for påkørsel af ansatte, materiel, og at udslyngede løsdele fra påkørsel kunne ramme ansatte, når de færdedes tæt ved den opstillede tavlevogn, herunder ved ind- og udstigningen af tavlevognen og opsætning af kegler i forlængelse af tavlevogne.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 18.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring