Sådan behandles sagen i Arbejdsmiljøklagenævnet

Læs pjecen om hvordan AMK behandler en sag

Pjecen oplyser om følgende:
• Sagen hos AMK
• Hvad kan nævnet afgøre?
• AMK kan ændre Arbejdstilsynets afgørelse
• Hvornår træffer nævnet afgørelse
• Sådan undersøges sagen
• Oplysninger i sagen
• Sådan afgøres sagen
• Nævnsmedlemmer
• Vi sender afgørelsen
• Klage over nævnets afgørelse
• Spørgsmål til sagen

Hent pjecen her 

Sidst opdateret 19.12.2013