Gå til indhold

Sådan behandler vi sagen

Læs pjecen om, hvordan AMK behandler en sag, herunder orientering om databehandlingsreglerne.

Pjecen oplyser om følgende:
• Sagen hos AMK
• Hvad kan nævnet afgøre?
• AMK kan ændre Arbejdstilsynets afgørelse
• Hvornår træffer nævnet afgørelse
• Sådan undersøges sagen
• Oplysninger i sagen
• Sådan afgøres sagen
• Nævnsmedlemmer
• Vi sender afgørelsen
• Klage over nævnets afgørelse
• Spørgsmål til sagen

Orientering om databeskyttelsesreglerne

Arbejdsmiljøklagenævnet og Ankestyrelsen er fælles dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har om dig i forbindelse med behandlingen af de sager, som Arbejdstilsynet sender til behandling i Arbejdsmiljøklagenævnet.

Ankestyrelsen stiller sekretariat til rådighed for Arbejdsmiljønævnet, som forestår den forberedende sagsbehandling, inden en sag behandles af nævnet.

I Arbejdsmiljøklagenævnet og Ankestyrelsen behandler vi forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen.

Oplysningerne kan være navne, adresser, cpr-numre, og oplysninger om arbejdsskader m.v. som indgår i sagerne om klage over Arbejdstilsynets afgørelser.

Vi registrerer, håndterer og udveksler oplysningerne med andre myndigheder, parter i sagen eller andre, for at kunne behandle sagen korrekt.

Arbejdsmiljøklagenævnets og Ankestyrelsens sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov.

Vi behandler oplysningerne efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra f) og g) og artikel 10. Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3.

Hent pjecen her 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring