Gå til indhold

Behandling af klager

Når vi modtager klagen fra Arbejdstilsynet, får vi også de sagsakter, som Arbejdstilsynet har. Sagsbehandleren læser alt materialet fra Arbejdstilsynet. Nævnet tager selvstændigt stilling til oplysningerne i sagen.

Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet efter arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer og visse regler efter lov om miljøbeskyttelse. Nævnet behandler også forvaltningsretlige spørgsmål, der knytter sig til sagerne.

Når nævnet har modtaget din klage, sender sekretariatet en bekræftelse på, at klagen er modtaget.

I brevet står der, hvilket journalnummer sagen har fået. Kontakter du nævnets sekretariat, skal du henvise til dette nummer.

I brevet står der også, hvilken sagsbehandlingstid du kan forvente.

Se pjecen, du modtager sammen med bekræftelsen på, at vi har modtaget din klage.

Du modtager et brev fra Arbejdsmiljøklagenævnet en uge efter, at der er truffet afgørelse i sagen.

Oplysninger i klagesagen

Arbejdsmiljøklagenævnet modtager de oplysninger, Arbejdstilsynet har haft i sagen, sammen med klagen. Det er ofte de oplysninger, der er nødvendige for, at nævnet kan afgøre sagen.

Hvis nævnet får nye oplysninger, som du ikke kender i forvejen, sender sekretariatet en kopi til dig. Derefter kan du komme med dine kommentarer til oplysningerne, inden nævnet træffer afgørelse.

Har du selv nye oplysninger til sagen, er det vigtigt, at sekretariatet får dem hurtigst muligt. Er du i tvivl, kan du altid ringe eller skrive til sekretariatet. Du kan altid bede om at få en kopi af din klagesag.

Afgørelse af klagesagen

Din sag afgøres af Arbejdsmiljøklagenævnet i et møde. Mødet ledes af formanden for nævnet.  Udover formanden deltager 10 medlemmer med stemmeret, der repræsenterer henholdsvis arbejdsmarkedets parter og kommuner og regioner. Derudover deltager 2 medlemmer med særlig  teknisk eller arbejdsmedicinsk sagkundskab. De 2 sagkyndige medlemmer har ikke stemmeret. Endelig deltager sekretariatets leder og medarbejdere.

Du vil hurtigst muligt efter nævnets møde modtage din afgørelse. I afgørelsen kan du læse, hvad nævnet har lagt vægt på, og hvilke lovregler sagen er afgjort efter.

 

Sidst opdateret 23.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring