Gå til indhold

Spørgsmål/svar om sager i Nævnet

Der er seks spørgsmål, vi ofte bliver stillet – få svarene her.

Hvad laver Arbejdsmiljøklagenævnet? 

Arbejdsmiljøklagenævnet behandler klager over afgørelser, som Arbejdstilsynet har truffet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen samt lov om røgfrie miljøer.

Behandler I klager over rygning og rygeforbud på arbejdspladser?

Ja, da nævnet behandler klager over afgørelser, Arbejdstilsynet har truffet, så behandler og afgør nævnet også klager over rygning og håndhævelse af rygeforbud på arbejdspladser.

Hvor ofte holder Arbejdsmiljøklagenævnet møde?

Arbejdsmiljøklagenævnet holder møde en gang om måneden. Nævnet holder ikke møde i juli.   

Læs mere om nævnsmøder og beskikkede medlemmer af AMK.  

Hvornår kan jeg forvente en afgørelse fra nævnet?

Se de gennemsnitlige sagsbehandlingstider 

Hvis nævnet ikke når at afgøre sagen inden for den frist, du har fået oplyst i dit bekræftelsesbrev, får du et brev med en ny frist for, hvornår nævnet forventer at have afgjort din sag.  

Hvor mange sager behandler Arbejdsmiljøklagenævnet?

Læs om antallet af sager og sagsbehandlingstider

Hvem kan klage til Arbejdsmiljøklagenævnet?

Læs om klageberettigede

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring