Om Arbejdsmiljøklagenævnet

Læs om Arbejdsmiljøklagenævnets opgaver, sagsbehandlingstider m.m.

Klagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.

Det gælder også forvaltningsretlige spørgsmål, der knytter sig hertil.

Disse sager er tidligere behandlet og afgjort af Arbejdstilsynet.

Nævnet orienterer i nyhedsbreve mv. om afgørelser af principiel betydning, men har ikke derudover vejledende virksomhed. 

Antal sager

Nævnet behandler ca. 400 sager om året.

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider i 2016

 • Resultatmål: 4 måneder
 • Resultat i 2016: 3,4 måneder

Sagsbehandlingstider i 2015

 • Resultatmål: 6,0 måneder
 • Resultat i 2015: 5,5 måneder

Sagsbehandlingstider i 2014

 • Resultatmål: 4,0 måneder
 • Resultat i 2014 : 4,7 måneder

Sagsbehandlingstider i 2013

 • Resultatmål: 5,6 måneder
 • Resultat i 2013: 3,4 måneder

Sagsbehandlingstider i 2012

 • Resultatmål: 5,8 måneder
 • Resultat i 2012: 4,5 måneder

Sagbehandlingstider i 2011

 • Resultatmål: 6,0 måneder
 • Resultat i 2011: 5,2 måneder

Læs mere i Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetninger

Hvem behandler sagerne?

Sagerne forberedes i Ankestyrelsens Arbejdsmiljøkontor.

Mere om Arbejdsmiljøklagenævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet – AMK – er en uafhængig forvaltningsmyndighed, som blev oprettet i 1999. Arbejdsmiljøklagenævnet hører administrativt under Økonomi- og Indenrigsministeriets område, men nævnet er ved behandlingen af de konkrete sager uafhængigt af ministeriet.

Sidst opdateret 14.06.2018