Gå til indhold

Om nævnet

Arbejdsmiljøklagenævnet er en uafhængig forvaltningsmyndighed, som blev oprettet i 1999.

Klagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Arbejdstilsynet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen, lov om røgfri miljøer og visse beføjelser efter lov om miljøbeskyttelse.

Det gælder også forvaltningsretlige spørgsmål, der knytter sig hertil.

Disse sager er tidligere behandlet og afgjort af Arbejdstilsynet.

Nævnet orienterer i nyhedsbreve mv. om afgørelser af principiel betydning, men har ikke derudover vejledende virksomhed. 

Læs mere i Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetninger

Arbejdsmiljøklagenævnet hører administrativt under Beskæftigelsesministeriets område, men nævnet er ved behandlingen af de konkrete sager uafhængigt af ministeriet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring