Forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet

Nævnsmedlemmer – en del af din retssikkerhed. Inden nævnet træffer afgørelse, behandler formanden og nævnsmedlemmerne sagen på et møde eller efter en skriftlig høring af nævnets medlemmer.

Nævnsmedlemmer

På nævnsmøde deltager ankechefen, som er jurist og formand for nævnet, samt 10 stemmeberettigede medlemmer og to medlemmer med særlig teknisk eller arbejdsmedicinsk sagkundskab. De særlige sagkyndige rådgiver nævnets medlemmer.

Nævnets medlemmer er indstillet af fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, kommuner og regioner, Danmarks Tekniske Universitet og Sundheds- og Ældreministeriet.

Bekendtgørelse om forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet

 

Der henvises til nedenstående link til Arbejdstilsynets hjemmeside under regler.

Arbejdsmiljøklagenævnets forretningsorden: Klik her

Sidst opdateret 26.09.2018