Offentliggjorte afgørelser

Arbejdsmiljøklagenævnet udsender pr. mail et nyhedsbrev med principielle afgørelser og afgørelser af almen interesse.

Alle Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelser af principiel eller almen interesse kan læses i deres helhed på Retsinformation.dk

Afgørelserne offentliggøres som resumé i nævnets nyhedsbreve, hvor der er et link til afgørelsen i Retsinformation

På nævnets hjemmeside finder du afgørelserne ved at bruge linkene herunder. Du kan også bruge hjemmesidens fritekstsøgning og så afgrænse søgningen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Nyhedsbreve 2020

Nyhedsbreve 2019

Nyhedsbreve før 2019

Arbejdsmiljøklagenævnet udsender et nyhedsbrev med afgørelser efter hvert nævnsmøde.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Handlinger tilknyttet webside

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk