Gå til indhold

Nyhedsbreve 2024

Nyhedsbrev 1/2024

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fem afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 30. januar 2024. Afgørelserne handler om forsvarlige adgangsveje på en byggeplads, risiko for pendulering ved brug af værnemidler, angivelser i projekt skal sikre at arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes, privat bygherre var arbejdsgiver for sine venner og etablering af en arbejdsmiljøorganisation.

Nyhedsbrev 2/2024

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 27. februar 2024. Den første sag handler om påbud til projekterende af en skybrudstunnel. I den anden sag skulle virksomheden sørge for, at virksomhedens angivelser i et projekt om opførelse af rækkehuse, sikrede en rækkefølge så arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. I den tredje sag fastholdt nævnet et påbud om, at unge under 18 år ikke må anvende motordrevne rengøringsmaskiner man sidder på.

Sidst opdateret 19.03.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring