Gå til indhold

Nyhedsbreve 2023

Nyhedsbrev 1/2023

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 31. januar 2023. Den første afgørelse handlede om, at projekterende skulle sikre, at der i projekt om armeringsarbejde blev taget hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse. Den anden afgørelse handlede om egnet teknisk hjælpemiddel til lodret transport af træplade. Den sidste afgørelse handlede om sikring af placering af stikledning.

Nyhedsbrev 2/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som nævnet traf på sit møde den 28. februar 2023. I de to første sager var der givet undersøgelsespåbud til to botilbud. Det første handlede om, hvorvidt der fandt krænkende handlinger sted. Det andet påbud handlede om at undersøge omfanget af vold og trusler. Den tredje sag handlede om effektiv forebyggelse af risiko for vold i forbindelse med undervisning af elever, og den sidste sag handlede om psykisk førstehjælp.

Nyhedsbrev 3/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 28. marts 2023. To af afgørelserne omhandler det psykiske arbejdsmiljø for henholdsvis jordemødre og plejepersonalet på hospitaler. Det er særligt spørgsmål om stor arbejdsmængde og tidspres. Den tredje afgørelse omhandler kemisk risikovurdering og i den fjerde sag fastslog nævnet, at skum, der indeholder isocyanat, skal erstattes af et mindre farligt produkt, når det er muligt, også selvom der er tale om små mængder.

Nyhedsbrev 4/2023

Nyhedsbrevet indeholder resumeer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 25. april 2023. To afgørelser er om det psykiske arbejdsmiljø på henholdsvis et botilbud og på en skole. En afgørelse handler om sikkerhed i arbejdet med en elevator og den sidste sag handler om forsvarlig brug af en langvirker i et bageri.

Sidst opdateret 25.08.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring