Gå til indhold

Sagen fra Arbejdstilsynet og orientering om databeskyttelsesreglerne

Her kan du downloade pjecen, der beskriver sagsgangen i Arbejdsmiljøklagenævnet og orienterer om databeskyttelsesreglerne

Pjecen orienterer om sagens gang fra Arbejdstilsynets oversendelse af en klagesag til nævnets afgørelse,

Desuden orienterer pjecen om databeskyttelsesreglerne

Om databeskyttelsesreglerne

Arbejdsmiljøklagenævnet og Ankestyrelsen er fælles dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har om dig i forbindelse med behandlingen af de sager, som Arbejdstilsynet sender til behandling i Arbejdsmiljøklagenævnet.

Ankestyrelsen stiller sekretariat til rådighed for Arbejdsmiljøklagenævnet, som forestår den forberedende sagsbehandling, inden en sag behandles af nævnet.

I Arbejdsmiljøklagenævnet og Ankestyrelsen behandler vi forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen.

Oplysningerne kan være navne, adresser, cpr-numre, og oplysninger om arbejdsskader m.v. som indgår i sagerne om klage over Arbejdstilsynets afgørelser.

Vi registrerer, håndterer og udveksler oplysningerne med andre myndigheder, parter i sagen eller andre, for at kunne behandle sagen korrekt.

Arbejdsmiljøklagenævnets og Ankestyrelsens sagsbehandling er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen og den supplerende databeskyttelseslov.

Vi behandler oplysningerne efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra f) og g) og artikel 10. Desuden gælder databeskyttelseslovens kapitel 3.

Læs nærmere om dine rettigheder i pjecen

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til sagsgangen eller pjecen, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmiljøkontoret. 

Pjecen om sagens gang og om databeskyttelsesreglerne 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring