Gå til indhold

Hvem kan klage?

Modtagere af afgørelser truffet af Arbejdstilsynet kan klage. Andre som har en særlig interesse i en afgørelse kan også klage.

Her kan du se, hvem der kan klage:

  • Modtageren af afgørelsen, typisk en virksomhed
  • Ansatte, som berøres konkret af afgørelsen
  • Ansatte og andre, der har en væsentlig, individuel interesse og som berøres konkret af afgørelsen
  • Repræsentanter for modtageren og de ansatte efter disses valg

Organisationer, arbejdsmiljøorganisationer , arbejdsmiljørepræsentanter vil dog blive afvist som klageberettigede, hvis ikke de repræsenterer personer, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Sagen hos os

Når Arbejdsmiljøklagenævnet modtager en klage over Arbejdstilsynets afgørelse i en sag, skal nævnet vurdere, om det er enigt i afgørelsen. Det er gratis at klage over Arbejdstilsynets afgørelser.

Faktaboks  

Arbejdstilsynets afgørelser er typisk forbud, strakspåbud, påbud med frist og afgørelser uden påbud. 

Sidst opdateret 19.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring