Gå til indhold

Hvem kan klage?

Modtagere af afgørelser truffet af Arbejdstilsynet kan klage. Andre som har en særlig interesse i en afgørelse kan også klage.

Her kan du se, hvem der kan klage:

  • Modtageren af afgørelsen, typisk en virksomhed
  • Ansatte, som berøres konkret af afgørelsen
  • Andre som berøres af afgørelsen, f.eks. leverandører og professionelle tredjemænd, herunder rådgivere og projekterende
  • Repræsentanter for modtageren og de ansatte efter disses valg
  • Arbejdsmiljørepræsentanten
  • Arbejdsmiljøorganisationen
  • Lokale eller landsdækkende arbejdsmarkedsorganisationer
  • Øvrige private, som har en speciel, direkte interesse i afgørelsen.

Organisationer og Arbejdsmiljøorganisationer/Arbejdsmiljørepræsentanter kan dog blive afvist som klageberettigede, hvis ikke de repræsenterer personer, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Sagen hos os

Når Arbejdsmiljøklagenævnet modtager en klage over Arbejdstilsynets afgørelse i en sag, skal nævnet vurdere, om det er enigt i afgørelsen. Det er gratis at klage over Arbejdstilsynets afgørelser.

Faktaboks  

Arbejdstilsynets afgørelser er typisk forbud, strakspåbud, påbud med frist og afgørelser uden påbud. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring