Hvem kan klage?

Modtagere af afgørelser truffet af Arbejdstilsynet kan klage. Andre som har en særlig interesse i en afgørelse kan også klage.

Her kan du se, hvem der kan klage:

  • Modtageren af afgørelsen, typisk en virksomhed
  • Ansatte, som berøres konkret af afgørelsen
  • Andre som berøres af afgørelsen, f.eks. leverandører og professionelle tredjemænd, herunder rådgivere og projekterende
  • Repræsentanter for modtageren og de ansatte efter disses valg
  • Arbejdsmiljørepræsentanten
  • Arbejdsmiljøorganisationen
  • Lokale eller landsdækkende arbejdsmarkedsorganisationer
  • Øvrige private, som har en speciel, direkte interesse i afgørelsen.

Organisationer og Arbejdsmiljøorganisationer/Arbejdsmiljørepræsentanter kan dog blive afvist som klageberettigede, hvis ikke de repræsenterer personer, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Sagen hos os

Når Arbejdsmiljøklagenævnet modtager en klage over Arbejdstilsynets afgørelse i en sag, skal nævnet vurdere, om det er enigt i afgørelsen. Det er gratis at klage over Arbejdstilsynets afgørelser.

Faktaboks  

Arbejdstilsynets afgørelser er typisk forbud, strakspåbud, påbud med frist og afgørelser uden påbud. 

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 17.11.2020

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring