Gå til indhold

Nyhedsbrev 1/2023

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 31. januar 2023. Den første afgørelse handlede om, at projekterende skulle sikre, at der i projekt om armeringsarbejde blev taget hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse. Den anden afgørelse handlede om egnet teknisk hjælpemiddel til lodret transport af træplade. Den sidste afgørelse handlede om sikring af placering af stikledning.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at der i projekt om armeringsarbejdet til "pier head" skulle tages hensyn til sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse. Som projekterende skulle virksomheden med deres angivelser i projektet sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kunne overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at projektmaterialet om armeringsarbejdet til "pier head" 15N manglede at forholde sig til sikkerhed og sundhed ved arbejdet med armering på ”pier head” 15N i forbindelse med projektets gennemførelse.

Nævnet vurderede endvidere, at den fremviste oversigt for armeringsarbejdet ikke beskrev, hvordan arbejdet kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at standse arbejdet samt sikre, at der på facade stillads anvendes et egnet teknisk hjælpemiddel til lodret transport af krydsfinerplade, så arbejdet kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt

Nævnet vurderede, at en af jeres ansatte på tilsynstidspunktet den 22. august 2022 befandt sig i overhængende betydelig fare for at blive ramt af stilladsmateriel.

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at tovhejset ikke kunne anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om straks at sikre, at det er undersøgt med lodsejerne på arbejdsstedet, om de kender placeringen af stikledninger eller kortlægge placeringen på anden vis

Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at jeres ansattes arbejde på arbejdsstedet på ulykkestidspunktet den 23. august 2022 ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at det ved udførelsen af arbejdet ikke var sikret, at der var truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 14.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring