Gå til indhold

Nyhedsbreve 2019

Her finder du Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve udgivet i 2019

Nyhedsbrev nr. 1/2019

28.02.2019

Resuméer af tre udvalgte afgørelser om rygning på serveringssted, kontrolanordning på et svejseudsug og høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Sagerne er afgjort på møde den 18. december 2018.

Nyhedsbrev nr. 2/2019

23.04.2019

Resuméer af tre udvalgte afgørelser om afslag på dispensation, angivelse af særlige risici i projektmateriale og unges lettere arbejde. Sagerne er afgjort på møde den 29. januar 2019.

Nyhedsbrev nr. 3/2019

23.04.2019

Resuméer af tre udvalgte afgørelser om sikkerhedsforanstaltninger imod fare for berøring med virksomhedens båndsliber, rækværk som sikrer ansatte mod nedstyrtning og krav om mekanisk procesudsugning. Sagerne er afgjort på møde den 26. februar 2019.

Nyhedsbrev nr. 4/2019

24.05.2019

Resuméer af fire udvalgte afgørelser om manglende hjemmel til påbud om CE-mærkede maskiner, unge undervisningspligtiges rengøring af slagterafdeling og afslag på dispensation for indretningskrav til elevator. Sagerne er afgjort på møde den 26. marts 2019.

Nyhedsbrev nr. 5/2019

19.07.2019

Resuméer af fem udvalgte afgørelser om rengøring, erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet, mangler i plan for sikkerhed og sundhed (PSS), dispensation fra regler om velfærdsforanstaltninger og afslag på behandling af for sen indkommen klage. Sagerne er afgjort på møde den 28. maj 2019.

Nyhedsbrev nr. 6/2019

27.08.2019

Resuméer af 3 udvalgte afgørelser om afslag på brug af turbomaske ved arbejde med isocyanater, håndtering af gods i højden og brug af værnefodtøj ved færdsel på lager. Sagerne er afgjort på møde den 25. juni 2019.

Nyhedsbrev nr. 7/2019

27.09.2019

Resuméer af 5 udvalgte afgørelser om snitning af grøntsager, løft af sække, bæring af sække, arbejdets udførsel og brug af åndedrætsværn i biohal. Sagerne er afgjort på møde den 27. august 2019.

Nyhedsbrev nr. 8 / 2019

02.01.2020

Resuméer af 6 udvalgte afgørelser om risiko for påkørsel ved asfaltreparation, unødig påvirkning fra stoffer og materialer, løft af bårer med patienter, hjemvisning på baggrund af nye oplysninger og overskridelse af klagefrist Sagerne er afgjort på møde den 24. september 2019.

Nyhedsbrev nr. 9/2019

02.01.2020

Resuméer af 5 udvalgte afgørelser om støjbelastning over 85 dB(A), viceværts alenearbejde uden mulighed for alarmering, alenearbejde for unge i butik, fare for påkørsel ved ledningsarbejde i kørebane og om risiko ved løft af byrder. Sagerne er afgjort på møde den 29. oktober 2019.

Nyhedsbrev nr. 10/2019

02.01.2020

Resuméer af 6 udvalgte afgørelser om mobning, isætning af vinduer, en-søjlede arbejdsplatforme og afslag på behandling af for sene klager. Sagerne er afgjort på møde den 26. november 2019.

Nyhedsbrev nr. 11/2019

24.01.2020

Resuméer af 4 udvalgte afgørelser om tilstrækkelig partshøring, reaktionsvalg, kørsel med runner på lager, hensigtsmæssige adgangsveje på byggeplads samt alenearbejde ved arbejde med indsatte, der skal tilrettelægges, så risiko for vold imødegås. Sagerne er afgjort på møde den 17. december 2019.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring