Nyhedsbreve 2019

Her finder du Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve udgivet i 2019

Nyhedsbrev nr. 1/2019

28.02.2019

Resuméer af tre udvalgte afgørelser om rygning på serveringssted, kontrolanordning på et svejseudsug og høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Sagerne er afgjort på møde den 18. december 2018.

Nyhedsbrev nr. 2/2019

23.04.2019

Resuméer af tre udvalgte afgørelser om afslag på dispensation, angivelse af særlige risici i projektmateriale og unges lettere arbejde. Sagerne er afgjort på møde den 29. januar 2019.

Nyhedsbrev nr. 3/2019

23.04.2019

Resuméer af tre udvalgte afgørelser om sikkerhedsforanstaltninger imod fare for berøring med virksomhedens båndsliber, rækværk som sikrer ansatte mod nedstyrtning og krav om mekanisk procesudsugning. Sagerne er afgjort på møde den 26. februar 2019.

Nyhedsbrev nr. 4/2019

24.05.2019

Resuméer af fire udvalgte afgørelser om manglende hjemmel til påbud om CE-mærkede maskiner, unge undervisningspligtiges rengøring af slagterafdeling og afslag på dispensation for indretningskrav til elevator. Sagerne er afgjort på møde den 26. marts 2019.

Nyhedsbrev nr. 5/2019

19.07.2019

Resuméer af fem udvalgte afgørelser om rengøring, erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet, mangler i plan for sikkerhed og sundhed (PSS), dispensation fra regler om velfærdsforanstaltninger og afslag på behandling af for sen indkommen klage. Sagerne er afgjort på møde den 28. maj 2019.

Nyhedsbrev nr. 6/2019

27.08.2019

Resuméer af 3 udvalgte afgørelser om afslag på brug af turbomaske ved arbejde med isocyanater, håndtering af gods i højden og brug af værnefodtøj ved færdsel på lager. Sagerne er afgjort på møde den 25. juni 2019.

Sidst opdateret 28.02.2019