Gå til indhold

Nyhedsbreve 2022

Nyhedsbrev 1/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fire afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnets møde den 25. januar 2022. Sagerne handler om risiko for vold i forbindelse med buskørsel, løft af mælkekasser, registrering i RUT (Registret for udenlandske tjenesteydere) og hensyn til generelle forebyggelsesprincipper i forbindelse med projektering af et byggeprojekt.

Nyhedsbrev 2/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 22. februar 2022. Afgørelserne handler om forsvarlig rengøring af trapper, alenearbejde for unge i butik og personlige værnemidler i form af egnede beskyttelseshandsker

Nyhedsbrev 3/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 29. marts 2022. Afgørelserne handler om, at sikre forsvarlige adgangsveje og etablere orienteringsbelysning ved sporskiftearbejde, ikke at indtage mad i renovationsbils førerhus, håndtering af gammel mineraluld og brug af øjenværn

Nyhedsbrev 4/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde den 31. maj. Den første afgørelse handler om procesventilation ved svejsning med lavtryk de øvrige tre afgørelser omhandler forskellige påbud i forbindelse med arbejde med asbest. Den ene handler om opsætning af advarselsskilte om arbejde med asbest, den anden handler om nedtagning af asbestholdige tagplader og den sidste handler om brug af værnemidler ved støvende arbejde med asbestholdige tagplader.

Nyhedsbrev 5/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om den 28. juni. Afgørelserne handler om vejrlig og inddækning ved montering af altaner, uforsvarlig brug af lift på renovationsbil, teleskoplæsser med mandskabskurv må ikke forlades i højden og standsning af arbejdet med udgravning dybere end 1,7 meter

Nyhedsbrev 6/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, nævnet har truffet på møde den 30. august. Den første afgørelse handler om registrering i registeret for udenlandske tjenesteydelser (RUT), den anden om at sikre passende temperaturer i produktionshaller og den sidste handler om brug af miljøvogn i forbindelse med arbejde asbest på en byggeplads

Nyhedsbrev 7/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 27. september 2022. To af afgørelserne omhandler arbejdsmiljøet ved tømning af affaldscontainere. Den sidste afgørelse handler om opstilling af tavlevogn ved afspærring af vognbane på motorvej.

Sidst opdateret 09.11.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring