Gå til indhold

Nyhedsbreve 2022

Nyhedsbrev 1/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fire afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnets møde den 25. januar 2022. Sagerne handler om risiko for vold i forbindelse med buskørsel, løft af mælkekasser, registrering i RUT (Registret for udenlandske tjenesteydere) og hensyn til generelle forebyggelsesprincipper i forbindelse med projektering af et byggeprojekt.

Nyhedsbrev 2/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 22. februar 2022. Afgørelserne handler om forsvarlig rengøring af trapper, alenearbejde for unge i butik og personlige værnemidler i form af egnede beskyttelseshandsker

Nyhedsbrev 3/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 29. marts 2022. Afgørelserne handler om, at sikre forsvarlige adgangsveje og etablere orienteringsbelysning ved sporskiftearbejde, ikke at indtage mad i renovationsbils førerhus, håndtering af gammel mineraluld og brug af øjenværn

Sidst opdateret 29.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring