Gå til indhold

Nyhedsbreve 2022

Nyhedsbrev 1/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fire afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnets møde den 25. januar 2022. Sagerne handler om risiko for vold i forbindelse med buskørsel, løft af mælkekasser, registrering i RUT (Registret for udenlandske tjenesteydere) og hensyn til generelle forebyggelsesprincipper i forbindelse med projektering af et byggeprojekt.

Nyhedsbrev 2/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 22. februar 2022. Afgørelserne handler om forsvarlig rengøring af trapper, alenearbejde for unge i butik og personlige værnemidler i form af egnede beskyttelseshandsker

Nyhedsbrev 3/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 29. marts 2022. Afgørelserne handler om, at sikre forsvarlige adgangsveje og etablere orienteringsbelysning ved sporskiftearbejde, ikke at indtage mad i renovationsbils førerhus, håndtering af gammel mineraluld og brug af øjenværn

Nyhedsbrev 4/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet på sit møde den 31. maj. Den første afgørelse handler om procesventilation ved svejsning med lavtryk de øvrige tre afgørelser omhandler forskellige påbud i forbindelse med arbejde med asbest. Den ene handler om opsætning af advarselsskilte om arbejde med asbest, den anden handler om nedtagning af asbestholdige tagplader og den sidste handler om brug af værnemidler ved støvende arbejde med asbestholdige tagplader.

Nyhedsbrev 5/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelse Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse om den 28. juni. Afgørelserne handler om vejrlig og inddækning ved montering af altaner, uforsvarlig brug af lift på renovationsbil, teleskoplæsser med mandskabskurv må ikke forlades i højden og standsning af arbejdet med udgravning dybere end 1,7 meter

Nyhedsbrev 6/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, nævnet har truffet på møde den 30. august. Den første afgørelse handler om registrering i registeret for udenlandske tjenesteydelser (RUT), den anden om at sikre passende temperaturer i produktionshaller og den sidste handler om brug af miljøvogn i forbindelse med arbejde asbest på en byggeplads

Nyhedsbrev 7/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 27. september 2022. To af afgørelserne omhandler arbejdsmiljøet ved tømning af affaldscontainere. Den sidste afgørelse handler om opstilling af tavlevogn ved afspærring af vognbane på motorvej.

Nyhedsbrev 8/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 25. oktober. Den ene afgørelse handlede om forsvarlig anvendelse af port. De tre øvrige sager handlede om hviletid og fridøgn for unge under 18 år, der arbejdede som frivillige for en forening.

Nyhedsbrev 9/2022

Nyhedsbrevet indeholder tre afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnets møde den 29. november 2022. Afgørelserne omhandler et påbud til en café om, at der ikke må ryges indendørs, en elevator, hvor fangindretningen var ombygget og derfor skulle betragtes som et nyt funktionelt hele, der skulle CE-mærkes og et påbud om at arbejdet med efterforskning ikke måtte forringe ansattes sikkerhed eller sundhed.

Nyhedsbrev 10/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af tre afgørelser Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde i december 2022. To af afgørelserne omhandler påbud om at imødegå risiko for vold ved arbejdet i botilbud og den tredje afgørelse handler om den samlede løftemængde ved manuelle løft af tagsten.

Sidst opdateret 27.02.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring