Gå til indhold

Nyhedsbrev 2/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af tre afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 22. februar 2022. Afgørelserne handler om forsvarlig rengøring af trapper, alenearbejde for unge i butik og personlige værnemidler i form af egnede beskyttelseshandsker

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud til virksomhed om straks at planlægge og tilrettelægge arbejdet med at rengøre trapper på arbejdsstedet, så det kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at sikre ansatte imod fald fra trappen under rengøringsarbejdet. 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med rengøring af trapper på arbejdsstedet på ulykkestidspunktet ikke var planlagt, tilrettelagt og udført, så det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at der var en risiko for at falde, få overbalance eller snuble på trappen, når den ansatte samtidig med støvsugningen foregik, skulle bære støvsugeren med dens ledning op ad trappen.

Nævnet lagde vægt på, at trappen havde en højde, der var længere end støvsugerens slange, og at støvsugens ledning lå på trappen.

Nævnet lagde også vægt på, at den ansatte under støvsugningen af trappen skulle bære støvsugeren.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sørge for, at der ikke forekom alenearbejde for unge i en butik efter kl. 18.00 og kl. 6.00 på hverdage og mellem kl. 14.00 og kl. 6.00 på lørdage, søn- og helligdage. 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdsgiver ikke i tilstrækkelig grad havde sikret, at der ikke forekom alenearbejde for en ung ikke undervisningspligtig ansat i en butik, i tidsrummet omkring klokken 19.00 til 20.00.

Det skyldtes, at ungarbejderen ikke var under opsyn af en ansat over 18 år, hvormed ungarbejderen reelt arbejdede alene.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at det på grund af butikkens størrelse og indretning ikke var muligt for den ansatte over 18 år at se ungarbejderen i kasseområdet. Det var heller ikke muligt at høre eller tale med ungarbejderen på grund af arbejdet med pakker og kunder samt fyldte reoler, kølemontrer m.v., der var placeret mellem lagerindgangen og kasseområdet.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på 6 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet ophævede Arbejdstilsynets afgørelse om at sikre, at der blev anvendt egnede beskyttelseshandsker ved arbejde med produktet Hempel's Zinc Primer 16490.
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at det ikke var dokumenteret, at de beskyttelseshandsker, som de ansatte anvendte ved arbejdet med produktet Hempel's Zinc Primer 16490, var utilstrækkelige i forhold til at beskytte de ansatte mod sundhedsrisici forbundet med produktet.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at sikkerhedsdatabladet for produktet Hempel's Zinc Primer 16490 ikke foreskrev, at der til hver tid skulle anvendes kemiresistente handsker i henhold til EN374-standard.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 29.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring