Gå til indhold

Nyhedsbrev 3/2022

Nyhedsbrevet indeholder resumé af fem afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 29. marts 2022. Afgørelserne handler om, at sikre forsvarlige adgangsveje og etablere orienteringsbelysning ved sporskiftearbejde, ikke at indtage mad i renovationsbils førerhus, håndtering af gammel mineraluld og brug af øjenværn

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at sikre forsvarlige adgangsveje for virksomhedens egne ansatte, til og fra arbejdsstedet ved banestrækning, der imødegår betydelig fare for snublen og fald. 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at adgangsvejene til og fra sporskifter ved arbejdsstedet på tilsynstidspunktet ikke var indrettet, så virksomhedens egne ansattes arbejde med service af sporskifter kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at der var betydelig risiko for fald og snublen.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at de ansatte skulle færdes på et ujævnt terræn med løse skærver, hvor de blandt andet skulle træde henover skinner og færdes på kabelbakker og sveller for at komme frem til flere af arbejdsstederne.

Kabelbakkerne havde løst liggende låg, som vippede under de ansattes færden eller havde defekte låg med huller, hvor de ansatte kunne træde foden ned i. Området havde flere steder henlagte demonterede skinner, kabler og andet byggeaffald.

Nævnet lægger endvidere vægt på, at der ikke var synlige adgangsveje i området, hvor de ansatte skulle foretage service af sporskifter. Den udarbejdede jernbanesikkerhedsplan beskrev intet om adgangsveje til og fra arbejdsstederne.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på 5 ud af nævnets 9 stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at etablere orienteringsbelysning, der sikrede, at virksomhedens egne ansatte ved natarbejde kunne færdes sikkert til og fra arbejdsstedet. 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at forholdene ved arbejdet med service af sporskifter på arbejdsstedet om natten ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Nævnet vurderede, at der var en betydelig fare for, at virksomhedens egne ansatte kunne falde eller snuble på grund mangelfuld belysning.

Nævnet vurderede, at virksomhedens ansattes brug af pandelamper ikke udgjorde en tilstrækkelig belysning ved arbejdet med sporskifter om natten.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at de ansatte under arbejde med service af sporskifter færdedes til fods ca. 200 meter langs og over skinnerne. Området var helt mørklagt og  de ansatte var alene udstyret med pandelamper. Området var desuden ujævnt med løse skærver, defekte kabelkasser og med henlagte skinner, kabler mm.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på 5 ud af nævnets 9 stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at sikre, at ansatte i forbindelse med indhentning af dagrenovation ikke indtog mad i renovationsbilens førerhus.
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at det ikke var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at indtage mad og drikke i renovationsbilens førerhus.

Nævnet vurderede, at virksomhedens ansatte - selv om de rengør deres hænder med antibakterielle vådservietter og/eller hånddesinfektion - risikerede at overføre mikroorganismer fra deres tøj eller førerhuset til deres hænder og dermed mad.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at de ansatte anvendte handsker, der beskyttede mod mekanisk slid, men de beskyttede ikke mod mikroorganismer. Arbejdstilsynet konstaterede, at en af sækkene havde væskeudtræk på bund og sider, og at en af de ansatte tog handsker med ind i førerhuset.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at arbejdet med gammel mineraluld blev tilrettelagt og udført på en sådan måde, at det i videst muligt omfang blev sikret, at personer på arbejdspladsen ikke blev udsat for eller kunne blive udsat for støv fra mineraluld. Affald, der indeholdt gammel mineraluld, skulle samles, opbevares og bortskaffes i egnede lukkede beholdere, eller hvor dette ikke var praktisk muligt på anden betryggende måde. Virksomheden skulle efterkomme påbuddet straks.
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med nedrivning og håndtering af gammel mineraluld på arbejdsstedet hverken var tilrettelagt eller blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede i den forbindelse, at det var muligt i forhold til den konkrete arbejdssituation at samle, opbevare og bortskaffe den gamle mineraluld i dertil egnede lukkede beholdere.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at der lå flere bunker med affald, der indeholdt gammel mineraluld i en af bygningerne på byggepladsen. Der lå også mindre stykker mineraluld rundt omkring i bygningen. Affaldet med mineraluld var ikke indsamlet i lukkede beholdere, som eksempelvis egnede affaldssække, og der var fint støv i luften.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at sikre, at de ansatte benyttede øjenværn under hele arbejdets udstrækning ved skæring i stål med FLEX vinkelsliber.
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at arbejdet med skæring med vinkelsliber af mærket FLEX L21-6 230 på ulykkestidspunktet ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at der uden brug af personlige værnemidler var betydelig fare for at få en øjenskade.

Nævnet lagde blandt andet vægt på, at en ansat bar en turbomaske, men glemte at tage masken ned, da han begyndte at skære. Skæreskiven gik i stykker, og stykker sprang op i øjet. I brugsanvisningen til vinkelsliberen af mærket FLEX L 21-6 230 stod, at der skulle anvendes øjenværn ved brug.

Afgørelsen blev truffet af et flertal på 8 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 29.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring