Gå til indhold

Nyhedsbrev 8/2022

Nyhedsbrevet indeholder resuméer af fire afgørelser, som Arbejdsmiljøklagenævnet traf på sit møde den 25. oktober. Den ene afgørelse handlede om forsvarlig anvendelse af port. De tre øvrige sager handlede om hviletid og fridøgn for unge under 18 år, der arbejdede som frivillige for en forening.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt strakspåbud om at sikre, at port mellem lager og udendørsområde anvendes sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at anvendelsen af port mellem lager og udendørsområde på ulykkestidspunktet ikke skete sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet vurderede, at der var en risiko for at få armen i klemme mellem port og ledningsholder, når porten åbnes ved, at man rækker ind og trykker på betjeningspanelet.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn, og kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, skal have en sammenhængende hvileperiode på mindst 12 timer i døgnet
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at unges frivillige arbejde var omfattet af arbejdsmiljølovens regler for unge under 18 år.
Nævnet vurderede, at foreningen som arbejdsgiver ikke havde overholdt reglerne for unges hviletid.

Nævnet lagde vægt på, at foreningen/organisationen stillede arbejdsredskaber og –plads til rådighed for den frivillige, og at den frivillige fik kost og logi.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at de unge skulle søge om arbejdet som frivillig. Endvidere forpligtede den unge sig til arbejdet for foreningen, mens den unge bor på stedet.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her 

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at unge, som er fyldt 15 år og ikke er omfattet af undervisningspligten, inden for hver periode på 7 døgn har 2 sammenhængende fridøgn
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at unges frivillige arbejde var omfattet af arbejdsmiljølovens regler for unge under 18 år.

Nævnet vurderede, at foreningen som arbejdsgiver ikke overholdt reglerne for unges arbejdstid.

Nævnet lagde vægt på, at foreningen/organisationen stillede arbejdsredskaber og –plads til rådighed for den frivillige, og at den frivillige fik kost og logi. Nævnet lagde endvidere vægt på, at de unge skulle søge om arbejdet som frivillig. Endvidere forpligtede den unge sig til arbejdet for foreningen, mens den unge bor på stedet.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholdt påbud om at sikre, at arbejdstiden for unge, som er fyldt 15 år, og som ikke er omfattet af undervisningspligten, ikke overstiger 8 timer om dagen og 40 timer om ugen. Når den daglige arbejdstid er på 8 timer, skal den ligge samlet 
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderede, at unges frivillige arbejde var omfattet af arbejdsmiljølovens regler for unge under 18 år.

Nævnet vurderede, at foreningen som arbejdsgiver ikke overholdt reglerne for unges arbejdstid.

Nævnet lagde vægt på, at foreningen/organisationen stillede arbejdsredskaber og –plads til rådighed for den frivillige, og at den frivillige fik kost og logi.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at de unge skulle søge om arbejdet som frivillig. Endvidere forpligtede den unge sig til arbejdet for foreningen, mens den unge bor på stedet.

Afgørelsen blev truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen kan læses i sin helhed her

Sidst opdateret 15.12.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring