Gå til indhold

Medlemmer og møder i Arbejdsmiljøklagenævnet

En arbejdsmiljøsag eller en sag om røgfrie miljøer bliver afgjort på et møde i Arbejdsmiljøklagenævnet af nævnets formand og 10 nævnsmedlemmer.

Arbejdsmiljøklagenævnet består af en formand og en række beskikkede medlemmer samt deres stedfortrædere, som alle er udpeget af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen.

Ikke offentlige møder

Møderne er ikke offentlige. Derfor har sagens parter eller repræsentanter for disse ikke krav på at være til stede under mødet.

Sammensætningen til møderne

I møder i klagenævnet deltager formanden, 10 medlemmer udpeget blandt arbejdsmarkedets parter og 2 sagkyndige uden stemmeret.

Formand

Ankechef Cathrine Due Billing, Ankestyrelsen

De beskikkede medlemmer

De beskikkede medlemmer er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling af følgende organisationer:

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Sarah Walter, FOA
Stine Filtenborg, 3F
Forbundssekretær Lene Christiansen, Dansk El-Forbund
Morten Bisgaard Andersen, NNF

Stedfortrædere:
Kristina Holtoug Seehuusen; HK 
Konsulent Dorte Pedersen, Dansk Metal
Konsulent Niels Sørensen, FH 

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Cand. psych. Birgit Tamberg Andersen, Dansk Psykolog Forening

Stedfortræder:
Juridisk konsulent Tine Trabolt, Arkitektforbundet

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Chefkonsulent Lena Søby, DA

Stedfortræder:
Chefkonsulent, Christina Suhr Raby, DA

Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab:

Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino, SEGES

Stedfortræder:
Chefkonsulent Jens Skovgaard Lauritsen, DA

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Arbejdsmiljøchef Morten Holm Bundgaard, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Stedfortræder:
Underdirektør og advokat Merete Preisler, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner samt Finansministeriet i fællesskab

Konsulent Nina Roth, KL

Stedfortrædere:
Konsulent Susanne Stærkind, Danske Regioner
Jonathan Wodskou Bengtsson, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Ledernes Hovedorganisation (LH)

Arbejdsmiljøchef Lars Andersen, LH

Stedfortræder:
Chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann, LH

De sagkyndige medlemmer uden stemmeret:

De sagkyndige medlemmer er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling af følgende organisationer:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU):
Lise Brown Christiansen, DTU

Stedfortræder: 
Lars Villadsen, DTU

Sundheds- og Ældreministeriet: 
Overlæge, ph.d  Anette Kærgaard, Arbejdsmedicin Universitetsklinik, Hospitalsenheden Vest i Herning

Stedfortræder:
Overlæge Ellen Bøtker Pedersen, Arbejds- og miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital

Sidst opdateret 01.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring