Gå til indhold

Medlemmer og møder i Arbejdsmiljøklagenævnet

En arbejdsmiljøsag eller en sag om røgfrie miljøer bliver afgjort på et møde i Arbejdsmiljøklagenævnet af nævnets formand og 10 nævnsmedlemmer.

Arbejdsmiljøklagenævnet består af en formand og en række beskikkede medlemmer samt deres stedfortrædere, som alle er udpeget af beskæftigelsesministeren for fire år ad gangen.

Ikke offentlige møder

Møderne er ikke offentlige. Derfor har sagens parter eller repræsentanter for disse ikke krav på at være til stede under mødet.

Sammensætningen til møderne

I møder i klagenævnet deltager formanden, 10 medlemmer udpeget blandt arbejdsmarkedets parter og 2 sagkyndige uden stemmeret.

Formand

Ankechef Cathrine Due Billing, Ankestyrelsen

De beskikkede medlemmer

De beskikkede medlemmer er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling af følgende organisationer:

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Allan Snitker, Blik & Rør
Stine Filtenborg, 3F
Lene Christiansen, Dansk El-Forbund
Morten Bisgaard Andersen, NNF

Stedfortrædere:
Niels Sørensen, FH 
Kristina Holtoug Seehuusen; HK 
Fiona Thomson, Socialpædagogerne
Dorte Pedersen, Dansk Metal

Akademikernes Centralorganisation (AC)

Bjørn Giesenbauer, Dansk Psykolog Forening

Stedfortræder:
Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Annemette Juul, DA

Stedfortræder:
Christina Suhr Raby, DA

Dansk Arbejdsgiverforening og Landbrug & Fødevarer i fællesskab:

Pernille Kristensen, Landbrug og Fødevarer

Stedfortræder:
Jens Skovgaard Lauritsen, DA

Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Morten Holm Bundgaard, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Stedfortræder:
Katja Brunbjerg Muff, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner samt Finansministeriet i fællesskab

Nina Roth, KL

Stedfortrædere:
Ane Marie Nebel Pedersen, Danske Regioner
Jonathan Wodskou Bengtsson, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Preben Meier Pedersen, KL

Ledernes Hovedorganisation (LH)

Lars Andersen, LH

Stedfortræder:
Signe Tønnesen Bergmann, LH

De sagkyndige medlemmer uden stemmeret:

De sagkyndige medlemmer er udpeget af beskæftigelsesministeren efter indstilling af følgende organisationer:

Danmarks Tekniske Universitet (DTU):
Lise Brown Christiansen, DTU

Stedfortræder: 
Lars Villadsen, DTU

Sundheds- og Ældreministeriet: 
Overlæge, ph.d  Anette Kærgaard, Arbejdsmedicinsk Universitetsklinik i Herning

Stedfortræder:
Overlæge Ellen Bøtker Pedersen, Arbejds- og miljømedicinsk Klinik, Klinik Bispebjerg

Sidst opdateret 19.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring