Gå til indhold

Hvordan behandler tilsynet en sag?

Hvis vi vælger at tage en sag op, starter vi med at vurdere, om oplysningerne er tilstrækkelige.

Tilsynet får tit henvendelser, der ikke fører til en sag. I de tilfælde afviser tilsynet derfor at rejse en sag uden at kontakte kommunen eller regionen først. Det kan være, hvis intet tyder på, at kommunen eller regionen har handlet ulovligt. Det kan også være, at tilsynet ikke har kompetence til at se på spørgsmålet.  

I andre tilfælde beder tilsynet kommunen eller regionen om en udtalelse. Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet skal udlevere de dokumenter, tilsynet beder om.

Tilsynet vurderer, om oplysningerne er tilstrækkelige til at behandle sagen, når kommunen eller regionen har udtalt sig.

Det skal måske skaffes flere oplysninger. Det kan være konkrete akter eller en udtalelse fra ministeriet med ansvar for reglerne, sagen handler om.

Tilsynet udtaler sig typisk om lovligheden i en sag, når det har fået alle nødvendige oplysninger.

Der kan i enkelte tilfælde være grund til at pålægge kommunen eller regionen sanktioner.

Sidst opdateret 08.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring