Gå til indhold

Hvornår rejser tilsynet en sag?

Der kan være forskellige grunde til, at tilsynet rejser en sag.

Det er tit henvendelser fra borgere, der får tilsynet til at overveje, om der er anledning til at rejse en sag.

Tilsynet kan også tage sager op, uden at borgere eller andre har henvendt sig. Det kan for eksempel ske, hvis en sag har været omtalt i medierne.  

Tilsynet får tit henvendelser fra kommuner og regioner, der beder om en vejledende udtalelse. Typiske spørgsmål er, om en kommunes eventuelle beslutning efter tilsynets opfattelse vil være ulovlig.

Tilsynet beslutter selv, om der er anledning til at rejse en sag. Det afgørende er, om det har væsentlig betydning, at Ankestyrelsen som statens tilsyn med kommuner og regioner tager sagen op til behandling. 

Det betyder, at tilsynet kan vælge at lade være med at gå ind i en sag.

Udvælgelse af vigtige tilsynssager

Ankestyrelsen skal behandle tilsynssager, som har væsentlig betydning.

En meget væsentlig del af strategien handler om, hvordan vi udvælger tilsynssager, vi vil behandle. Vi målretter tilsynet mod de sager, som er mest betydningsfulde ved, at vi overordnet vurderer en sags betydning for kommuner og regioners retsanvendelse i et bredere perspektiv.

Nogle af de forhold, der kan føre til, at vi rejser en tilsynssag er:

  • At der er tale om en fejlagtig praksis i en kommune, som kan være i strid med lovgivningen. F.eks. hvis kommunen agerer på en måde, der går videre end forudsat i udtømmende reguleret lovgivning.
  • At der er tale om en bevidst ulovlig beslutning eller undladelse
  • At der er tale om en ulovlighed af et vist omfang (den økonomiske karakter, antallet af berørte borgere og antallet af omfattede kommuner)
  • At sagen har aktuel betydning med bevågenhed fra medier, borgere og politikere
  • At der er behov for at afklare retstilstanden på et bestemt område
  • At sagen objektivt har økonomisk eller administrativ betydning for en gruppe af myndigheder eller borgere eller for den enkelte borger eller myndighed.

Sidst opdateret 08.02.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring