Gå til indhold

Sager om aktindsigt

Her er der samlet information til kommuner og regioner om, hvordan de skal behandle anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Tilsynet behandler hvert år et stort og stigende antal sager om aktindsigt. Det er sager, hvor en kommune eller en region har afslået aktindsigt helt eller delvist, og ansøgeren klager over afslaget.

I de sager, tilsynet behandler om aktindsigt hos kommuner og regioner, er der tit formelle og materielle fejl i sagsbehandlingen.

Hvis reglerne i offentlighedsloven ikke er overholdt i en sag om aktindsigt, får det også betydning for en eventuel klagesag. Den kræver flere ressourcer, og sagsbehandlingstiden trækker ud.

Kommuner og regioner kan her læse nogle ting, de med fordel kan være opmærksomme på i sager om aktindsigt. De forskellige eksempler er skrevet ud fra tilsynets erfaring med, hvad der kan give problemer i den type sager. 

Se tilsynets brev til kommuner og regioner om aktindsigt

Sidst opdateret 10.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring