Gå til indhold

Klagevejledning

Når myndigheden afgør en sag om aktindsigt, skal der være oplysninger om muligheden for at klage og tidsfrister i klagevejledningen. 

Myndigheden skal vejlede om, at en klage over afgørelsen skal sendes til myndigheden. Derefter vurderer myndigheden sagen igen. Det kan føre til en ny vurdering, eller at den første afgørelse bliver fastholdt.

Hvis myndigheden holder fast i afgørelsen, skal myndigheden sende sagen og alle relevante dokumenter til tilsynet. Det skal ske indenfor syv dage, fra klagen er modtaget. 

Det står i § 38, stk. 1, i offentlighedsloven.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring