Sociale links

Artikel: Tilsyn med kommunernes og regionernes regnskaber
Kommuner og regioner skal hvert år sende deres regnskaber og revisionsberetninger til Ankestyrelsen, så vi kan gennemgå dem.
Uenighed mellem kommunerne
I retssikkerhedsloven er det reguleret, hvilken kommune der skal hjælpe en borger, og hvem der skal betale.
Vejledning om praksis
Her kan kommuner læse om Ankestyrelsens praksis i sager om mellemkommunal uenighed. Vi udbygger siden løbende.
Mellemkommunal refusion ved flytteret og dobbeltvisitation
Vi har ophævet principafgørelse 21-15, fordi intern flytning i en ny kommune ikke kræver dobbeltvisitation.
Reglerne om flytteret, dobbeltvisitation og kommunernes kompetence
Uddybning af reglerne.
Et tilsvarende botilbud og refusionspligtens varighed
Det er ikke nærmere beskrevet hverken i retssikkerhedsloven, serviceloven, almenboligloven eller forarbejderne til disse love, hvad der skal forstås ved ”tilsvarende botilbud”.
Når hjemløse krydser kommunegrænser – hvem skal hjælpe?
Vejledning og eksempler.
Eksempler - når hjemløse krydser kommunegrænser
Nedenfor har vi samlet nogle eksempler, som belyser, hvad Ankestyrelsen lægger vægt på, når vi tager stilling til, hvilken kommune der har den særlige handlepligt under et ophold på fx herberg.
Efterværn – hvilken kommune skal hjælpe, og hvornår kan en kommune få refusion?
Det kan være vanskeligt for kommunerne at finde ud af, hvilken kommune, der skal hjælpe en ung i efterværn. Også reglerne om retten til refusion kan volde kommunerne vanskeligheder. I nyhedsbrevet beskriver vi regler og praksis.
Boformer omfattet af retssikkerhedslovens § 9, stk. 7:
Eksempler på konkrete sager om efterværn
Ny proces for hvordan vi behandler sager om uenighed mellem kommuner
Ankestyrelsen behandler nu sager om uenighed mellem kommunerne på en ny måde.
Sådan behandler vi sager om uenighed mellem kommuner
Her kan du læse, hvordan Ankestyrelsen behandler uenighed mellem kommuner.
Skema og vejledning
Her kan kommunerne finde skemaet og læse en vejledning til, hvordan de skal udfylde det, når de indbringer sager om uenighed mellem kommunerne.
Kommunale serviceindikatorer
Aftalen om Kommunernes økonomi for 2006 igangsatte et tværoffentligt samarbejde om forbedret dokumentation på handicapområdet, ældreområdet og området for udsatte børn og unge.
Dokumentation på handicapområdet
Bedre national dokumentation og ledelsesinformation på handicapområdet
Dokumentation på ældreområdet
Bedre national dokumentation og ledelsesinformation på ældreområdet
Dokumentation på området for udsatte børn og unge
Bedre national dokumentation og ledelsesinformation på området for udsatte børn og unge
Undersøgelser og analyser på det sociale område og beskæftigelsesområdet
En af Ankestyrelsens opgaver er at levere opdateret og faktuel viden om den politiske udvikling på velfærdsområdet. Dette sker blandt andet gennem undersøgelser og analyser på det sociale område og beskæftigelsesområdet.
Gennemsnitsalderen for førstegangsviede er stigende
Nygifte er i dag 5 år ældre end i 1990 – både blandt mænd og kvinder. Samtidig bor lidt færre på samme adresse, når de bliver gift. 18 procent boede ikke sammen på vielsesdagen i 2013, mens det var 14 procent for en generation siden. Ser man på dem, der boede sammen på vielsesdagen i 2013, så havde ca. halvdelen boet sammen i under 2 år.
Danskernes brug af dagtilbud
Nordisk sammenligning: Danmark er storforbruger af dagtilbud
Undersøgelser og analyser på integrationsområdet
Området nu en del af Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet. Alle henvendelser skal derfor rettes til ministeriet.
Kvartalsstatistikker - danskuddannelserne
Ankestyrelsen offentliggør i samarbejde med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen løbende de seneste kvartalvise statistikker over aktiviteten på danskuddannelserne til voksne udlændinge.
Årsrapport - danskuddannelserne
Ankestyrelsen udgiver årligt en rapport vedr. aktiviteten på danskuddannelserne for voksne udlændinge.
Brugerundersøgelse af danskuddannelserne
Det tidligere Social- og Integrationsministerium har i efteråret 2011 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.071 nuværende eller tidligere kursister på danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl..
Vejledning mv. til indberetning - dansk
Vejledninger og notater til brug for udbydere af danskuddannelse og introdansk for voksne udlændinge m.fl.
Danskuddannelserne
Ankestyrelsen som arbejdsplads
Ankestyrelsen er en stor arbejdsplads med 600 ansatte – hovedparten jurister - og mange muligheder.
Jobopslag
Her kan du se og søge vores ledige stillinger.
Fra ansøgning til ansættelse
Sådan foregår det, når du har søgt en stilling hos os.
Viser 121-150 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / ... / 34
Sidst opdateret 17.07.2013