Gå til indhold

Anmodninger fra kommuner og regioner om en forhåndsudtalelse

Det kommunale tilsyn introducerer nu en skabelon, som kommuner og regioner skal anvende, når de anmoder om en forhåndsudtalelse fra tilsynet

Det kommunale tilsyn under Statsforvaltningen behandler mange anmodninger om forhåndsudtalelser fra kommuner og regioner. Disse henvendelser handler om, hvorvidt en påtænkt disposition er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder kommunalfuldmagtsreglerne.

I disse sager har kommunerne og regionerne ofte behov for en hurtig tilbagemelding fra Statsforvaltningen. Med henblik på en hurtigere behandling af sagerne i Statsforvaltningen er der udarbejdet et skema, som skal sikre, at Statsforvaltningen har de oplysninger, der typisk er behov for i sådanne sager. Til brug for Statsforvaltningens behandling af anmodninger om forhåndsudtalelser beder vi derfor kommunen eller regionen om at anvende skemaet og besvare de beskrevne spørgsmål, når der fremover anmodes om en forhåndsudtalelse fra det kommunale tilsyn.

Hent skema til brug for anmodning om en forhåndsudtalelse (pdf)

Faktaark om tilsynets kompetence og sagsbehandling(pdf)

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring