Gå til indhold

Manglende indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere

Statsforvaltningen har bedt flere af landets kommuner om at sikre indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede mindreårige flygtninge.

Det kommunale tilsyn behandler for tiden et større antal sager vedrørende anmodning om indstilling af midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede mindreårige flygtninge i medfør af servicelovens § 57. Hvis ingen har forældremyndigheden over et barn eller en ung, skal kommunalbestyrelsen efter denne bestemmelse i fornødent omfang medvirke til, at der udpeges en egnet indehaver af forældremyndigheden.

De omhandlede sager er modtaget fra den del af Statsforvaltningen, der behandler sager om forældremyndighed og samvær, og som blandt skal udpege midlertidige forældremyndighedsindehavere for uledsagede flygtningebørn.

Baggrunden for henvendelsen er, at denne afdeling af Statsforvaltningen trods anmodning og rykkerskrivelser til de omhandlede kommuner, ikke har modtaget indstilling af midlertidig forældremyndighedsindehaver for de uledsagede mindreårige flygtninge. Derfor har man bedt Tilsynet om at tage sagen op.

Det kommunale tilsyn har mulighed for om fornødent at anvende sanktioner over for en kommunalbestyrelse, som undlader at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til.

Tilsynet sender ovennævnte henvendelser i høring hos kommunalbestyrelsen i de omhandlede kommuner. I de sager, der nu er afsluttet ved det kommunale tilsyn, har alle kommuner efterkommet anmodningen om en indstilling af midlertidig forældremyndighedsindehaver for de uledsagede mindreårige flygtninge.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring