Gå til indhold

Udmålingsprincipper i henhold til BPA

Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til, at Aarhus Kommunes praksis for udmåling af tilskud i sager om borgerstyret personlig assistance ikke er i overensstemmelse med serviceloven og udmålingsbekendtgørelsen. Udtalelsen er ikke kun relevant for Aarhus Kommune, men kan også være det for andre kommuner.

En organisation havde henvendt sig til Det Kommunale Tilsyn i Statsforvaltningen og anmodet om Statsforvaltningens stillingtagen til Aarhus Kommunes udmåling af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter lov om social service §§ 95 og 96.

Statsforvaltningen har på baggrund af de foreliggende oplysninger i sagen lagt til grund, at Aarhus Kommune ved fastsættelse af grundtimelønnen i BPA-ordningen i 2014 har taget udgangspunkt i SOSU-overenskomstens løntrin for ufaglærte (løntrin 11). Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Aarhus Kommune ved fastsættelse af tillæg har taget udgangspunkt i tillæggene for tekniske servicemedarbejdere/ledere, buschauffører og maritimt personale, hvilket efter Statsforvaltningens opfattelse ikke er i overensstemmelse med udmålingsbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Aarhus Kommunes praksis for udmåling af tilskud i sager med borgerstyret personlig assistance ikke er i overensstemmelse med servicelovens § 96 og udmålingsbekendtgørelsens § 5, stk. 1, idet det af bekendtgørelsens § 5, stk. 1, fremgår, at kommunens valgte udgangspunkt for udmålingen skal anvendes ved beregningen af alle de krævede elementer i udmåling til løn mv. Det er Statsforvaltningens opfattelse, at dette således også gælder for udmåling af aften-, nat- og weekendtillæg.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring