Gå til indhold

Det kommunale tilsyns kompetence i forhold til selvstyrehavne

Det kommunale tilsyn har i anledning af bl.a. henvendelse fra Folketingets Ombudsmand udtalt, at tilsynet ikke har kompetence i forhold til selvstyrehavne, da disse ikke er en del af den kommunale enhedsforvaltning.

En henvendelse fra Folketingets Ombudsmand har for nylig givet Statsforvaltningen anledning til principielt at tage stilling til det kommunale tilsyns kompetence i forhold til kommunale selvstyrehavne.

Det kommunale tilsyn hviler på muligheden for – herunder om fornødent ved brug af sanktioner over for kommunalbestyrelsesmedlemmer – at kunne gennemtvinge sin retsopfattelse. Det forudsætter, at tilsynets kompetence kan fastslås med den tilstrækkelige klarhed.

Statsforvaltningen har den 9. august 2016 meddelt Folketingets Ombudsmand, at det ud fra en samlet vurdering af lovgivning, litteratur og den delvist divergerende praksis på området er Statsforvaltningens opfattelse, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at antage, at det kommunale tilsyns kompetence omfatter dispositioner truffet af kommunale selvstyrehavne.

Statsforvaltningen har i den forbindelse henledt Folketingets Ombudsmands opmærksomhed på en for nylig offentliggjort vejledende udtalelse om selvstyrehavnes retlige status i forhold til offentlighedsloven. Det var i anledning af en henvendelse om afslag på aktindsigt, at Statsforvaltningen fandt det nødvendigt at tage stilling til vores kompetence i forhold til selvstyrehavne.

Bestyrelsen for en selvstyrehavn støtter sin selvstændige kompetence relateret til havnens administration direkte på havneloven og har således ikke kun kompetence i kraft af delegation fra kommunalbestyrelsen.  Efter vores opfattelse er der tale om ekstern afgivelse af et dokument, der afgives fra den kommunale forvaltning til den kommunale selvstyrehavn.

Social- og Indenrigsministeriet er orienteret om sagen.  

Læs Statsforvaltningens brev til Folketingets Ombudsmand
Læs Folketingets Ombudsmands efterfølgende svar til Statsforvaltningen 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring