Gå til indhold

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om arbejdsskade kan du bl.a. læse om, at det bliver enklere at få anerkendt en ulykke som en arbejdsskade. Du får de nyeste principmeddelelser, og så har du nu mulighed for at tilmelde dig en lang række kurser inden for arbejdsskadeområdet.

Det bliver enklere og hurtigere at få anerkendt en ulykke som en arbejdsskade
En lovændring for ulykker, der er sket fra og med den 1. januar 2020, medfører at flere personer kan få anerkendt deres personskade som en arbejdsskade, og flere vil modtage en afgørelse om anerkendelse hurtigere. Ankestyrelsen har den 8. december 2020 offentliggjort den første principmeddelelse på baggrund af de nye regler. Principmeddelelsen handler om hvilke oplysninger, der er nødvendige for, at arbejdsskademyndighederne kan afgøre om ulykken er en arbejdsskade.

Læs mere om lovændringen

Ankestyrelsens principmeddelelse 35-20 om tilbagebetaling - urigtige oplysninger - berettigede forventninger
Principmeddelelsen handler om tilbagebetaling som følge af, at tilskadekomne mod bedre vidende har givet urigtige oplysninger, som har ført til en forkert afgørelse. Principmeddelelsen kommer derudover også ind på, om tilskadekomne over tid kan få en berettiget forventning om, at han/hun alligevel har ret til ydelserne.

Læs principmeddelelse 35-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 37-20 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - midlertidigt fleksjob - midlertidig afgørelse - endelig afgørelse
Principmeddelelsen handler om, hvornår arbejdsskademyndigheden kan træffe en endelige afgørelse, når tilskadekomne er i et midlertidigt fleksjob. Udgangspunktet er, at myndigheden skal træffe en midlertidig afgørelse, men kan undtagelsesvis træffe en endelig afgørelse, når de erhvervsmæssige forhold er tilstrækkelig afklaret.

Læs principmeddelelse 37-20 på Retsinformation

Ankestyrelsens principmeddelelse 38-20 om arbejdsskade - ulykke - personskadebegrebet - oplysningsgrundlag – forudbestående
Principmeddelelsen handler om, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at arbejdsskademyndighederne kan vurdere, om en skade udgør en personskade i arbejdsskadesikringslovens forstand. Principmeddelelsen handler kun om arbejdsskader, der er sket fra og med den 1. januar 2020.

Læs principmeddelelse 38-20 på Retsinformation

Ankestyrelsen udpeger tre nye strategiske fokusområder
Vi har opdateret vores femårige strategi med tre nye fokusområder: sagsbehandlingstid, kvalitet og åbenhed. Fokusområderne er udpeget på baggrund af input fra vores førsteinstanser, interessenter og samarbejdspartnere.

Mere om Ankestyrelsens strategi

62 nye kurser bidrager til bedre kvalitet i kommunernes sagsbehandling
Ankestyrelsen står nu klar med 62 nye kurser på blandt andet social, beskæftigelses- og arbejdsskadeområdet i 2021. Kurserne er en vigtig del af vores samlede praksiskoordinering, som skal bidrage til at styrke den juridiske kvalitet i førsteinstansernes sagsbehandling.

Læs om Ankestyrelsens praksiskoordinering

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på arbejdsskadeområdet, så tilmeld dig ét af vores betalingskurser. Her er et par eksempler:

Sygedagpenge under en arbejdsskadesag, den 16. marts 2021 i Horsens

Sygedagpenge under en arbejdsskadesag, den 23. marts 2021 i København

Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager – særligt vedrørende ulykker efter 1. januar 2020, den 17. marts 2021 i København

Ulykkesbegrebet i arbejdsskadesager – særligt vedrørende ulykker efter 1. januar 2020, den 24. marts 2021 i Horsens

Se alle kurser for 2021

Søger du et skræddersyet kursus eller et læringsforløb, kan du kontakte os på kursus-ast@ast.dk

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her kan du også følge med i vores arbejde på arbejdsskadeområdet, holde dig ajour med aktuelle kurser samt læse om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring