Sociale links

Artikel: Myndigheden skal dokumentere, at et digitalt brev er nået frem
Hvis en borger mener, at et digitalt brev fra en myndighed ikke er nået frem, er det myndigheden, der skal dokumentere, at det er sket. En principafgørelse belyser, hvordan myndigheden kan dokumentere det.
Vores opgaver
Læs artikler fra Nyt fra Ankestyrelsen om vores opgaver
Artikel: Ankestyrelsen ændrer og hjemviser en større del af de kommunale klagesager
Ankestyrelsen har den 30. august offentliggjort 2. kvartal af statistikken på klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Her er en status over de vigtigste pointer fra første halvår af 2019.
Artikel: Udvidet statistik om kommunernes afgørelser efter serviceloven
Ankestyrelsen har siden 1. april 2018 udvidet registreringen af klagesager inden for serviceloven med henblik på at styrke ankestatistikken. Det er sket som en del af satspuljeaftalen.
Artikel: Årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018
Ankestyrelsen behandlede cirka 58.000 sager i 2018 – det kan du blandt andet læse i årsopgørelsen for 2018.
Artikel: 2018 i tal - kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet
Ankestyrelsen har afgjort over 29.000 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2018.
Artikel: Oprydning i principafgørelser
I 2018 har vi arbejdet med at kortlægge principafgørelser, så vi kan give et bedre overblik over praksis på tværs af vores sagsområder.
Artikel: Ny indgang til myndigheder – vi samler og deler viden
Når Ankestyrelsen hvert år behandler mere end 50.000 sager, får vi en særlig viden, som er vigtig for os at dele; ikke mindst med sagsbehandlere hos vores førsteinstanser. Derfor har vores hjemmeside fået en ny indgang til myndigheder, hvor vi løbende arbejder med at samle vores viden og tilbud om læring.
Artikel: Vi har undersøgt stikprøver af hjemviste sager
Hjemviser Ankestyrelsen for mange sager? Vi har undersøgt 60 tilfældige sager, som vi har hjemvist.
Artikel: Kommuner og andre bør opdatere klagevejledninger
Justitsministeriet er kommet med en ny vejledning om beregning af klagefrister. Ankestyrelsen følger vejledningen og anbefaler, at førsteinstanserne også opdaterer deres klagevejledninger.
Artikel: Første årsstatistik om formelle sagsbehandlingsfejl
Ankestyrelsen har siden sidste år registreret, om førsteinstanserne overholder de formelle regler for sagsbehandling. I 73 procent af sagerne har vi ikke registreret formel kritik.
Artikel: Systematisk registrering af formelle fejl
Ankestyrelsen registrerer nu systematisk formelle fejl i førsteinstansernes afgørelser. Formålet er at tage temperaturen på sagsbehandlingen, sådan at Ankestyrelsen kan gå mere målrettet til opgaven med at hjælpe eksempelvis kommunerne med at få de formelle regler ind på rygraden.
Artikel: Mere fokus på nye oplysninger i klagesager
Ankestyrelsen er nu ekstra opmærksom på pligten til at inddrage nye faktuelle oplysninger i sagsbehandlingen. Det sker efter, at Ombudsmanden har udtrykt tvivl om, vi i tilstrækkelig grad opfyldte de forvaltningsretlige principper.
Artikel: Mere ensartethed, når Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen
Selvom Ankestyrelsen stadfæster en afgørelse, sker det ikke sjældent, at vi kritiserer underinstansens sagsbehandling. Et pilotprojekt i Ankestyrelsens Socialafdeling har haft fokus på, hvordan vi formulerer denne kritik og i hvilke tilfælde, vi kritiserer sagsbehandlingen.
Artikel: Hjælp til at skrive en afgørelse
I sommeren 2016 udgav Ankestyrelsen håndbogen ”At skrive en afgørelse”. Her kan sagsbehandlere få en opskrift på at skrive en afgørelse, der er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå.
Artikel: Netværk skal give viden om virkningsfuld integration
Ankestyrelsen er tovholder for et netværk, der arbejder for, at stat og kommuner bliver bedre til at opnå og dele viden om, hvilke integrationsindsatser, der virker – og hvorfor.
Artikel: Direkte dialog med sagsbehandleren
Vejledning og dialog med udgangspunkt i sagsbehandlerens egne sager er blevet positivt modtaget i kommunerne.
Artikel: Ny vejviser for trossamfund
Danske trossamfund har længe ønsket bedre information om, hvilke pligter og rettigheder de har i forhold til dansk lovgivning. Derfor har trossamfund nu fået en samlet indgang til det danske system via Ankestyrelsens hjemmeside.
Om at have eller skaffe oplysninger i en sag
Der skal være de nødvendige oplysninger, før en myndighed kan afgøre en sag. Det er myndigheden ansvarlig for. Myndigheden kan dog i et vist omfang kræve, at borgeren selv skaffer oplysningerne. Denne artikel gennemgår regler og muligheder for sager på social- og beskæftigelsesområdet.
Eksempel fra principafgørelse A-21-06
Eksempel 1 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.
Eksempel fra principafgørelse A-9-08
Eksempel 2 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.
Eksempel 3 fra en sag
Eksempel 3 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.
Eksempel fra principafgørelse 232-11
Eksempel 4 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.
Eksempel 5 fra en sag
Eksempel 5 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.
Eksempel 6 fra en sag
Eksempel 6 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.
Eksempel 7 fra en sag
Eksempel 7 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.
Artikel: Nogle gange skal advokater også vise fuldmagt
Advokater skal som hovedregel ikke vise en fuldmagt for at repræsentere en part i en sag. Men der er tilfælde, hvor vi alligevel kræver dokumentation i form af en skriftlig fuldmagt.
Artikel: Når borgeren ikke kan varetage sine egne interesser
Det er vigtigt for borgernes retssikkerhed, at alle ved, at de har ret til at blive repræsenteret af andre, og at de har ret til at klage. Kommunerne skal være særligt opmærksomme, når borgerne ikke kan varetage deres egne interesser.
Artikel: Ankestyrelsens praksisundersøgelser set med nye øjne
Vi vil nu gennemføre praksisundersøgelser i større dialog med kommunerne, gøre mindre brug af kvantitative opgørelser og formidle resultaterne i kortere og mere brugbare rapporter. Praksisundersøgelserne vil fortsat bygge på en juridisk gennemgang af udvalgte sager fra kommunerne.
Artikel: Projekt Praksiskoordinering
Projekt Praksiskoordinering er et tværgående projekt, som handler om at rydde op i gamle principafgørelser, skabe overblik over praksis og forbedre dialogen med underinstanserne.
Viser 31-60 af 1000. Per side 10 20 30 Vis alle
« » 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / ... / 34
Sidst opdateret 17.07.2013