Gå til indhold

Eksempel 3 fra en sag

Eksempel 3 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.

I en sag havde kommunen afgjort, at en borger skulle betale et tilskud til personlig assistance tilbage.

Borgeren havde i forbindelse med ansøgningen og udbetalingen af tilskuddet angivet et timetal, der var højere end hans fleksjobbevilling.

Borgeren havde oplyst, at han havde forstået vejledningen fra kommunens handicapkonsulent således, at han skulle skrive det timetal, han var til stede i virksomheden og ikke den effektive arbejdstid.

Kommunen havde oplyst, at grunden til, at fejludbetalingen kunne ske, var manglende samkøring af oplysninger internt i kommunen.

I sagen var der ikke mere om, hvilken vejledning borgeren havde modtaget. Ankestyrelsen fandt det ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at borgeren havde givet urigtige oplysninger eller modtaget ydelser mod bedre vidende.

Vi vurderede, at kommunen havde været i besiddelse af de korrekte oplysninger til at beregne borgers tilskud til personlig assistance, idet kommunen selv havde bevilget borger tilskud til hans selvstændige virksomhed på grund af nedsat arbejdsevne. Det betød, at kommunen havde oplysninger om hans arbejdsevne, skånehensyn samt de øvrige vilkår for bevillingen.

Det forhold, at borger måtte have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning og løbende udbetaling af tilskud, burde derfor ikke have haft betydning for udbetalingen af tilskud.

Ankestyrelsen vurderede på den baggrund, at kommunen var nærmest til at bære følgerne af fejludbetalingen.

Tilbage til artiklen "Om at have eller skaffe oplysninger i en sag

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring