Gå til indhold

Artikel: Direkte dialog med sagsbehandleren

Vejledning og dialog med udgangspunkt i sagsbehandlerens egne sager er blevet positivt modtaget i kommunerne.

Af souschef Marie-Louise Linneballe Hansen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, 2017. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter marts 2017.

En del af Ankestyrelsens opgave er at vejlede og formidle viden om regler og praksis på børneområdet.

Ankestyrelsen følger kommunernes praksis, og gennem en række aktiviteter søger vi at bidrage til, at kommunerne afgør sagerne i overensstemmelse med regler og praksis. Jo flere korrekte afgørelser hos kommunerne og andre underinstanser, desto bedre for alle.

Læringsaktiviteter er en af de måder, vi vejleder og formidler på. Det er et tilbud til de kommunale sagsbehandlere, der arbejder med udsatte børn og unge, og omdrejningspunktet er besøg og dialog om kommunernes egne sager og sagsbehandling på området.

I et par år har erfarne medarbejdere fra børne- og familieområdet været rundt til forskellige kommuner. Og erfaringerne er gode. Sagsbehandlerne får respons på det, der er mest relevant og nært i deres daglige arbejde; nemlig deres egne sager. Og Ankestyrelsen kommer tættere på de problemer og udfordringer, som kommunerne oplever med reglerne på området for udsatte børn og unge. 

Gratis læringsaktiviteter

Ankestyrelsen tilbyder kommunerne tre typer af læringsaktiviteter:

1. Generelle besøg af læringsteam i kommunerne

Læringsteamets opgave er at drøfte konkrete afgjorte sager med kommunernes sagsbehandlere og få en dialog om sagsgangene, reglerne i loven og udfordringer i sagerne. 

Udgangspunktet er en gennemgang af udvalgte sager og en bred drøftelse af problemstillinger i dem.

2. Tematiserede besøg af læringsteam i kommunerne

De tematiserede besøg afvikles som de generelle besøg af læringsteam, men her er der et bestemt tema i fokus.

Temaerne bliver udvalgt med udgangspunkt i Ankestyrelsens viden fra undersøgelser, dialog, vejledning og sagsbehandling. Eksempler på temaer, som kommunerne har mange spørgsmål om, er § 50-undersøgelser og handleplaner til forældre.

3. Læringsmøder om samarbejdet mellem Statsforvaltningen og kommunerne i sociale sager

Ankestyrelsen inviterer til fællesmøder med Statsforvaltningen og kommuner. De handler om et bedre samarbejdet mellem kommunen og Statsforvaltningen i sager på tværs af forældreansvarsloven og serviceloven. Det handler også om at drøfte rammerne for det gode samarbejde og samle relevant faglig viden om barrierer og udfordringer.

Konkret udgangspunkt

Før besøget af et generelt eller tematiseret læringsteam bliver en håndfuld sager fra kommunen evalueret både af kommunen selv og af Ankestyrelsen. På den måde bliver kommunens selvevaluering og Ankestyrelsens evaluering af sagerne grundlaget for en fælles drøftelse af juridiske udfordringer og problemer i sagerne.

På læringsmøder om samarbejdet mellem Statsforvaltningen og kommunerne i sociale sager er udgangspunktet cases med problemer, som Ankestyrelsen ser i konkrete klager.

Direkte anvendelig og praksisnær læring

Alle de tre typer af læringsaktiviteter giver mulighed for en dialog med sagsbehandlerne om kommunens særlige udfordringer. Når omdrejningspunktet er kommunens egne sager, giver det en praksisnær læring, som kommunens sagsbehandlere kan bruge direkte i deres arbejde.

Vi følger altid op nogen tid efter, at en læringsaktivitet er slut. På den måde sikrer vi en løbende tilpasning og målretning af aktiviteterne.

Ansøgning

Du ansøger om besøg af vores læringsteams via hjemmesiden. Vi fordeler en gang i kvartalet efter først til mølle-princippet.

Mere om læringsteams og møder på børneområdet

Læs mere om vejledning og formidling i Ankestyrelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring