Gå til indhold

Artikel: Årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2018

Ankestyrelsen behandlede cirka 58.000 sager i 2018 – det kan du blandt andet læse i årsopgørelsen for 2018.

Af fuldmægtig Philip Schjerbeck

Årsopgørelsen for 2018 er et overblik over Ankestyrelsens sagsbehandling. Den gør det muligt at følge den overordnede udviklingen på Ankestyrelsens sagsområder gennem nøgletal, for eksempel sagsbehandlingstid og omgørelsesprocent. Samtidig indeholder opgørelsen oplysninger om, hvor mange af de sager, der er klaget over til Ankestyrelsen, vi har ændret, stadsfæstet og hjemvist.

Læs årsopgørelsen 2018 

Hvis du er i tvivl om, hvad for eksempel omgørelsesprocent betyder, så kan du læse om begreberne fra vores statistikker her:

Begreber og forklaringer

Årsopgørelsen viser, at Ankestyrelsen i 2018 afgjorde 58.147 sager. Det er cirka 1.000 sager færre end i 2017. I 2018 modtog vi 53.873 sager, det er cirka 6.000 færre sager end i 2017. Det er særligt arbejdsskadeområdet, der har oplevet en tilbagegang i både antallet af afgjorte og indkomne sager. Ankestyrelsen afgjorde dog cirka 9.000 flere sager i 2018 end i 2016, og samtidig modtog vi cirka det samme antal sager i 2018 som i 2016.

Ankestyrelsen har i 2018 afgjort 44.759 sager mod 44.212 sager i 2017 på det bevillingsfinansierede område – det vil sige alle sagsområder bortset fra arbejdsskadeområdet, som er gebyrfinansieret. Samtidig har vi modtaget cirka 3.000 færre sager i 2018 i forhold til 2017. Ankestyrelsen fik langt flest klager over afgørelser fra kommunerne, Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Sagsbehandlings- og liggetid

I 2018 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på de fleste sagsområder i Ankestyrelsen længere, end den var i 2017. Der er dog forskelle mellem de forskellige områder, og for eksempel faldt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en Udbetaling Danmark-sag fra 6,2 til 5,3 måneder.

Til gengæld steg den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 6,1 til 7,1 måneder for arbejdsskadesagerne. Liggetiden er tilsvarende steget på de fleste områder fra 2017 til 2018.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring