Gå til indhold

Artikel: Hjælp til at skrive en afgørelse

I sommeren 2016 udgav Ankestyrelsen håndbogen ”At skrive en afgørelse”. Her kan sagsbehandlere få en opskrift på at skrive en afgørelse, der er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå.

Af forvaltningsretskonsulent Rikke Koefoed Nielsen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, 2016. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter november 2016.   

Ankestyrelsen arbejder for, at borgerne får de rigtige afgørelser. Ikke bare, når vi har behandlet borgernes klager og taget stilling til, om en afgørelse skal stadfæstes, hjemvises eller ændres – men allerhelst i første omgang hos den myndighed, der behandler borgerens sag. Her vil det selvfølgelig være en fordel, hvis afgørelsen overholder kravene til, hvad en afgørelse formelt skal indeholde. Og det vil også være en klar fordel, at borgeren forstår afgørelsen og dens begrundelse.

Det er det, ”At skrive en afgørelse” skal hjælpe sagsbehandlerne med.

En udfordrende opgave

Det er ikke altid lige let at skrive en god afgørelse.  Alle, der arbejder med at afgøre sager, kan nok skrive under på, at disciplinen med  at skrive juridisk sprog i letforståelige og alligevel præcise vendinger, ikke er den letteste at beherske.

Der er en række formelle krav – blandt andet til indholdet af en begrundelse. Der skal således både være

  • en angivelse af de faktiske oplysninger, der er tillagt vægt,
  • en beskrivelse af de retsregler, der er brugt
  • en angivelse af de hovedhensyn, der ligger til grund for vurderingen - hvis afgørelsen altså indeholder en vurdering.

Og vurderingen af oplysninger og regler skal være tydelig og klar.

Det hele skal desuden skrives i et sprog og på en formidlingsmæssig måde, så borgeren forstår resultatet. Og forstår, hvorfor sagen er afgjort, som den er.

Her kan ”At skrive en afgørelse” hjælpe i det daglige arbejde. Den er målrettet sagsbehandlere i kommunerne, men kan give inspiration til alle sagsbehandlere, der arbejder med at afgøre sager. Studerende på socialretlige uddannelser kan også have glæde af den.

Indhold

I håndbogen finder du en kort gennemgang af de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler og begreber. Du får også en opskrift på, hvordan du skriver en afgørelse – blandt andet, hvad sagsbehandleren almindeligvis skal være opmærksom på i skriveprocessen.

Håndbogen har også et fiktivt eksempel på en samlet kommunal afgørelse og en tjekliste med spørgsmål, så du hurtigt kan se, om opskriften er fulgt.

Det er vigtigt at understrege, at håndbogen ikke er en facitliste, der fortæller den eneste måde at skrive en afgørelse på. Den er en anbefaling til, hvad der er vigtigt - og i visse tilfælde lovpligtigt – at have med i en afgørelse.

Det ser Ankestyrelsen på

Ankestyrelsen er ankeinstans for mange myndigheders afgørelser, og vi ser mange eksempler på afgørelser – både gode og dårlige. En af vores opgaver er at kontrollere, om de forvaltningsretlige krav til en afgørelse er overholdt.

Det hører også til vores opgave at drage konsekvenserne af, at en afgørelse ikke opfylder kravene. En afgørelse med forvaltningsretlige fejl, kan være ugyldig. Det betyder, at sagen skal gå om, og borgeren stilles som om, afgørelsen ikke var truffet.

Her er vi særligt opmærksomme på, om

  • der er sket fornøden partshøring
  • sagen har de nødvendige og tilstrækkelige oplysninger
  • afgørelsen til borgeren indeholder en begrundelse.

Ankestyrelsens egen kvalitet

Ankestyrelsen arbejder også selv løbende med at formidle vores afgørelser i et let forståeligt sprog, som samtidig opfylder de forvaltningsretlige krav til en god afgørelse.

Vi er således i gang med at gennemgå og opdatere alle skabeloner, der danner grundlag for vores sagsbehandling. Det er vigtigt, at sproget og formidlingen er målrettet borgerne – ligesom vi naturligvis også har fokus på de forvaltningsretlige krav til vores sagsbehandling.

Se ”At skrive en afgørelse”

”At skrive en afgørelse” er en opdateret udgave af Ankestyrelsens tidligere vejledning om at skrive en afgørelse (vejledning nr. 9455 af 1. september 2011).

Fra den 1. maj 2016 til den 12. oktober 2016 har der været 2690 downloads af ”At skrive en afgørelse” – det svarer til lidt over 18 % af alle downloadede publikationer fra ast.dk.

Håndbogen findes ikke i en trykt udgave. 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring