Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, november 2016

Læs om at skrive en afgørelse, sandsynliggørelse af merudgifter, tidligt og forebyggende arbejde, anbringelse af nyfødte uden samtykke, grønlandske arbejdsskaderegler, praksisundersøgelser og udslusning ved nationale adoptioner.

Hjælp til at skrive en afgørelse

I sommeren 2016 udgav Ankestyrelsen håndbogen ”At skrive en afgørelse”. Her kan sagsbehandlere få en opskrift på at skrive en afgørelse, der er korrekt opbygget, og som de fleste borgere kan forstå.

Læs hele artiklen "Hjælp til at skrive en afgørelse"

Sandsynliggørelse af merudgifter kan også ske med dokumentation

Når merudgifter skal sandsynliggøres, kan kommunen bede en borger om at sende dokumentation for tidligere merudgifter. Kommunen kan ikke kræve dokumentationen, hvis borgeren kan sandsynliggøre sine kommende merudgifter på en anden måde. Dokumentationen kan heller ikke bruges til at kontrollere de udgifter, som en borger allerede har haft. 

Læs hele artiklen "Sandsynliggørelse af merudgifter kan også ske med dokumentation"

Inspirationsmateriale til tidligt og forebyggende arbejde med børn og unge

Socialstyrelsen har i samarbejde med Ankestyrelsen udgivet inspirationsmateriale, der vejleder kommunale sagsbehandlere. Vejledningen gælder arbejdet med tidlig og forebyggende indsats overfor børn og unge i sårbare og udsatte situationer.

Læs hele artiklen "Inspirationsmateriale til tidligt og forebyggende arbejde med børn og unge"

Foreløbige afgørelser om anbringelse af nyfødte børn uden samtykke

En række betingelser skal være opfyldt, før nyfødte børn kan anbringes uden for hjemmet uden samtykke.

Læs hele artiklen "Foreløbige afgørelser om anbringelse af nyfødte børn uden samtykke"

Ulykkesbegrebet og de grønlandske arbejdsskaderegler

En personskade, der ikke kræver behandling og går over af sig selv, vil kunne anerkendes som en arbejdsskade efter grønlandsk ret. Det kræver, at anerkendelsen medfører, at den tilskadekomne ville have ret til dagpenge ved uarbejdsdygtighed.

Læs hele artiklen "Ulykkesbegrebet og de grønlandske arbejdsskaderegler"

Ankestyrelsens praksisundersøgelser set med nye øjne

Vi vil nu gennemføre praksisundersøgelser i større dialog med kommunerne, gøre mindre brug af kvantitative opgørelser og formidle resultaterne i kortere og mere brugbare rapporter. Praksisundersøgelserne vil fortsat bygge på en juridisk gennemgang af udvalgte sager fra kommunerne.

Læs hele artiklen "Ankestyrelsens praksisundersøgelser set med nye øjne"

Anbefalinger til kommunen om udslusningsforløb ved nationale adoptioner

Hvordan opnår vi et endnu bedre udslusningsforløb i nationale adoptioner, hvor et midlertidigt anbragt barn flytter fra pleje- til adoptivfamilien? Det er Adoptionsnævnet kommet med nogle anbefalinger om.

Læs hele artiklen "Anbefalinger til kommunen om udslusningsforløb ved nationale adoptioner"

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring