Gå til indhold

Artikel: Inspirationsmateriale til tidligt og forebyggende arbejde med børn og unge

Socialstyrelsen har i samarbejde med Ankestyrelsen udgivet inspirationsmateriale, der vejleder kommunale sagsbehandlere. Vejledningen gælder arbejdet med tidlig og forebyggende indsats overfor børn og unge i sårbare og udsatte situationer.

Af specialkonsulent Jytte Eline Falk-Lorenzen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5, 2016. Bemærk, at vi ikke opdaterer indholdet efter november 2016.   

Fokus på forebyggelse og tidlig indsats

I arbejdet med børn og unge har kommunerne fokus på forebyggelse og tidlig indsats overfor børn og unge – det kan nemlig bidrage til, at børn og unge i sårbare situationer ikke udvikler svære problemer. En række undersøgelser peger på, at der er store menneskelige og økonomiske gevinster ved at investere i forebyggelse og fastholde flere børn indenfor det almene systems rammer.   

Det øgede fokus på en forebyggende og tidligere indsats har ført til stor opmærksomhed på og interesse for mulighederne for at bruge servicelovens § 11, stk. 3., som understøtter det tidlige og forbyggende arbejde på børn og unge-området.

Nyt inspirationsmateriale

Socialstyrelsen har i samarbejde med Ankestyrelsen udarbejdet et inspirationsmateriale, der er målrettet kommunernes rådgivere på børn og unge-området. Formålet med materialet er at give støtte og inspiration til at bruge de redskaber, som er nævnt i servicelovens § 11, stk. 3. i det tidlige og forbyggende arbejde.

I materiale kan du blandt andet læse om:

  • målgruppen
  • snitfladen mellem § 11, stk. 3 og §§ 50 og 52
  • de elementer der indgår i en overvejelse af om en sårbar situation kan afhjælpes med en indsats efter § 11, stk. 3.

Du kan også se cases, der illustrerer brugen af paragraffen og giver bud på indsats og opfølgning.

Inspiration fra temamøder med kommunerne

Socialstyrelsen har i samarbejde med Ankestyrelsen gennemført 13 temamøder for landets kommuner.

På møderne formidlede de to styrelser viden om baggrunden for og formålet med § 11, stk. 3. Møderne blev også brugt til dialog mellem kommunerne om de muligheder og udfordringer, som kommunerne oplever, når de bruger paragraffen.

Dialogen og spørgsmålene fra møderne har været med til at forme inspirationsmaterialet. 

Download inspirationsmaterialet eller bestil en trykt udgave

Servicelovens § 11, stk. 3. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov.

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde disse forebyggende indsatser

  1. Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.
  2. Netværks- eller samtalegrupper.
  3. Rådgivning om familieplanlægning.
  4. Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring