Gå til indhold

Artikel: Netværk skal give viden om virkningsfuld integration

Ankestyrelsen er tovholder for et netværk, der arbejder for, at stat og kommuner bliver bedre til at opnå og dele viden om, hvilke integrationsindsatser, der virker – og hvorfor.

Af fuldmægtig Nille Bregenov-Pedersen

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6, november 2014.

Netværket hedder ”Netværket om effektmåling og effektstyring på integrationsområdet” og skal bidrage til en mere effektiv integrationsindsats for at få flygtninge og indvandrere samt efterkommere i beskæftigelse eller uddannelse.

Netværksmøderne bliver holdt to gange om året, og det næste er i Vejle den 20. november 2014. Her er et af emnerne den gode modtagelse af flygtninge og indvandrere, herunder integrationsindsatsen for den enkelte og vejen til selvforsørgelse i uddannelse eller job.

Viden og vidensdeling

Integrationsindsatsen i Danmark er spredt over mange aktører. Den består også af mange forskellige dele - lige fra beskæftigelse over uddannelse til danskundervisning og bosætning samt sundhed og medborgerskab. Men hvordan kan man måle, hvilke indsatser der virker på forskellige områder? Det er det, netværket skal hjælpe stat og kommuner til at blive klogere på.

Siden 2009, hvor netværket blev dannet, har det hjulpet kommunerne med at dele integrationserfaringer og med at måle på resultaterne. Netværket har også bidraget til udviklingen af regeringens integrationsbarometer, der viser udviklingen på integrationsområdet på nationalt plan fordelt på ni mål. Seks af målene kan fordeles på kommuner, så de enkelte kommuner har mulighed for at sammenligne egne tal med andre kommuner.

Styring ud fra effekt

Netværket om effektmåling og effektstyring på integrationsområdet” har altså fokus på effekter.  Effektstyring – eller performance management – handler om at styre ud fra den effekt, som indsatserne har. Men det kræver, at man kan måle effekten – for eksempel måle, hvor mange der er kommet i job efter at have fået et bestemt tilbud.

Effektstyring er ikke altid nem at håndtere, blandt andet fordi det kan være svært at isolere effekten af en bestemt indsats – ikke mindst på integrationsområdet med dets mange forskellige aktører og indsatser. Desuden er mange indsatser tilrettelagt forskelligt fra kommune til kommune.

Derfor giver det også god mening at dele erfaringer om effektmåling og effektstyring i dagligdagen, lokalt og nationalt. Og det er blandt andet det, netværket gør.

Møderne

På netværksmøderne er der oplæg fra en eller flere deltagere om indsatser på et bestemt område. Der har eksempelvis været oplæg fra kommuner om deres beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder, og hvordan der bliver fulgt op på effekterne. På den måde får netværksdeltagerne input og mulighed for at udveksle erfaringer om udfordringer både ved indsatser og måling af effekterne.

Ofte er der også en ekstern oplægsholder, hvis der er blevet lavet en ny relevant undersøgelse, for eksempel en benchmarkinganalyse af kommunernes integrationsindsats, som viser, hvordan kommunerne klarer sig i forhold til hinanden.

Endelig bliver nye opdateringer i regeringens integrationsbarometer fremlagt, og her har kommunerne også mulighed for at sammenligne sig med hinanden.

Netværket har ikke en fast deltagerkreds, ligesom værtskabet går på skift. Deltagerne er kommuner, KL og andre landsdækkende aktører med interesse for integration.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring