Gå til indhold

Artikel: Ankestyrelsen ændrer og hjemviser en større del af de kommunale klagesager

Ankestyrelsen har den 30. august offentliggjort 2. kvartal af statistikken på klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Her er en status over de vigtigste pointer fra første halvår af 2019.

Af fuldmægtig Mads Glent Abildgaard

I første halvår 2019 har vi behandlet ca. 12.900 klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Vi har omgjort en større del af de kommunale klagersager end tidligere.

Af de 12.900 klager har vi realitetsbehandlet ca. 11.700. En sag er realitetsbehandlet, hvis den er stadfæstet, ændret/ophævet eller hjemvist. De cirka 1.100 sager, som vi ikke har realitetsbehandlet, er enten afvist eller bortfaldet. Det sker for eksempel, hvis fristen for at klage er overskredet, eller hvis vi ikke er den rigtige modtager af klagen. 

Sammenligner vi med andet halvår 2018, så har vi afgjort 1.600 færre sager i første halvår 2019.

I figur 1 kan du se udviklingen i antallet af realitetsbehandlede sager fra første halvår 2016 til 1. halvår 2019. Du kan også se, hvor mange vi stadfæster, ændrer/ophæver og hjemviser.

Figur 1. Antal realitetsbehandlede sager fordelt på sags-udfald i perioden 1. halvår 2016 til 1. halvår 2019:

Ankestatistikken førtste halvår

Omgjorte sager

Vi har i første halvår 2019 omgjort 32 pct. af de realitetsbehandlede sager. Af dem har vi ændret 15 pct. af sagerne og hjemvist 17 pct. Det er en stigning i forhold til 2018, hvor vi omgjorde 30 pct. af de realitetsbehandlede sager. Stigningen udspringer blandt andet af, at omgørelsesprocenten på serviceloven, som er det største lovområde i statistikken, er steget fra 36 pct. til 40 pct.

I figur 2 kan du se omgørelsesprocenten fordelt på lovområder for både 1. halvår 2019 og hele 2018.

Figur 2. Omgørelsesprocent i 1. halvår 2019 og hele 2018 samlet og fordelt på lovområder sorteret efter antal realitetsbehandlede sager:

 Figur over ankestatistik 1 halvår

Sagsbehandlingstiden
Sagsbehandlingstiden for Ankestyrelsens behandling af klager over kommunale sociale- og beskæftigelsessager er faldet fra gennemsnitligt 21 uger i 2018 til 17,2 uger i 1. halvår 2019. Den kortere sagsbehandlingstid kommer blandt andet af en ny beregningsmetode. Fra 1. januar 2019 er sagsbehandlingstiden på genoptagede sager beregnet fra den dato, hvor vi genoptager en sag.

Tidligere beregnede vi sagsbehandlingstiden fra den dato, hvor vi modtog den oprindelige henvendelse. Den nye metode er mere retvisende, fordi tidsrummet fra en oprindelig sag er afgjort, til vi eventuelt genoptager sagen igen, ikke er sagsbehandlingstid. I den periode er sagen ikke under behandling i Ankestyrelsen.

Nye lovgrundlag

Som noget nyt har vi delt lovgrundlagene ”Voksne - behandling - §§ 101 og 102”, ” Voksne - beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud - §§ 103-106” og ”Voksne - botilbud - §§ 107-110” under serviceloven op i syv mindre lovgrundlag. Opdelingen gælder kun for sager, vi har afgjort efter 1. januar 2019.

Find selv flere tal

Du kan selv gå på opdagelse i tallene fra 1. halvår 2019 – og flere år tilbage.

Det gør du i statistikken om klager over kommunernes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet her på hjemmesiden.

Du kan finde statistikken på vores hjemmeside

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring