Gå til indhold

Artikel: Flytning – et nyt kapitel i Ankestyrelsens historie begynder

Mandag den 21. juli tager Ankestyrelsen nye lokaler i Teglholmsgade i brug. Det betyder et farvel til de gamle bygninger i Amaliegade, der i over 40 år har huset Ankestyrelsen. Og også et farvel til bygningerne på Borups Allé. I denne korte artikel får du et hurtigt rids af Ankestyrelsens historie og en begrundelse for flytningen.

Af specialkonsulent Neel Pryds Winkel

Denne artikel er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4, juni 2014.

Den Sociale Ankestyrelse blev oprettet i 1973 og blev placeret i Amaliegade i København. Først i 2004 ændrede vi navn til Ankestyrelsen – et signal om at det ikke kun var sociale sager, vi tog os af. Det var en udvikling, der allerede havde været i gang i nogen tid, og som er fortsat. Men i Ankestyrelsens første tiår - frem til 1983 - havde vi stort set kun en opgave, nemlig at træffe afgørelser i de sager, der blev anket til styrelsen på det sociale område. I 1974 blev der oprettet 10.385 sager.

Nye opgaver

I de følgende år kom der mange ny opgaver, herunder Arbejdsskadeafdelingen i 1978.

I 1994 fik vi som opgave at sørge for praksiskoordinering og vejledning på landsplan.

I 2005 blev beskæftigelsesankenævnene en del af Ankestyrelsen. Og så gik det rigtig stærkt med nye områder: Beskæftigelsesudvalg, sekretariat for et nyt Ligebehandlingsnævn, overtagelse af Arbejdsmarkedets Ankenævn, klageinstans for afgørelser fra Udbetaling Danmark og sekretariat for Klagenævnet for Specialundervisning.

I 2012 blev Familiestyrelsen en del af Ankestyrelsen, og en enhed for Data & Analyse blev etableret.

Mange flere medarbejdere

Alle de nye arbejdsområder har sat pres på Ankestyrelsens lokaler i Amaliegade nr. 23-25 og 28-32. Og presset blev for stort med omstruktureringen af de regionale statsforvaltninger og en reform af klagestrukturen på det sociale område og beskæftigelsesområdet – kaldet FUNA (fusionen mellem Ankestyrelsen, de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene), der trådte i kraft den 1. juli 2013.

Reformen indebar blandt andet, at klagesager blev flyttet fra statsforvaltningerne til Ankestyrelsen. Og det betød, at Ankestyrelsen modtog knap 200 medarbejdere fra statsforvaltningerne. Den midlertidige løsning på pladsproblemet blev, at en del af Ankestyrelsens medarbejdere blev placeret i lokaler på Borups Alle, i Statsforvaltningen Hovedstadens lokaler. Samtidig blev Ankestyrelsen Aalborg etableret.

En nødvendig flytning

Ankestyrelsens lokaler i Amaliegade kan således ikke rumme medarbejdere, der er flyttet til København fra det tidligere nævnsområde. Derfor er en flytning af Ankestyrelsens medarbejdere i Amaliegade og på Borups Allé i København til en ny samlet lokalitet i København en organisatorisk og økonomisk nødvendighed.

Flytningen giver mulighed for at samle Ankestyrelsen i København på en adresse med de faglige og organisatoriske fordele, det giver. Huslejen vil også være lavere, så de penge, vi sparer, kan bruges på drift.

Ankestyrelsen har i dag 540 ansatte, hvoraf ca. 110 er i Aalborg. Herudover har cirka 40 lægekonsulenter, 130 beskikkede medlemmer, dommere og medlemmer af de fire nævn deres gang i Ankestyrelsen. I dag behandler Ankestyrelsen ca. 60.000 sager årligt.

Alle møder i København - for eksempel med lægekonsulenter, beskikkede medlemmer og borgere - kommer fra den 21. juli til at foregå på Teglholmsgade 3. Alle får naturligvis besked.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring