Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2014

Juni måneds nyhedsbrev fortæller om Antidiskriminationsenheden, ældres helbred, tilskud til hjælp i hverdagen, Ankestyrelsens flytning og ændring af ægteskabsloven.

Ny antidiskriminationsenhed skal kortlægge, oplyse og koordinere

Antidiskriminationsenheden er sat i verden for at arbejde med at mindske diskrimination på grund af etnicitet og handikap. Det sker ved at kortlægge omfanget og typerne af diskrimination, at gennemføre kampagner, at koordinere indsatser mod diskrimination samt understøtte virksomheder, der ønsker at bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen.

Læs hele artiklen Ny antidiskriminationsenhed skal kortlægge, oplyse og koordinere.

Der er fejl i hver fjerde kommunale afgørelse om tilskud til hjælp i hverdagen

Det viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, der fokuserer på, hvilke personer der kan få dækket deres merudgifter. Kommunerne laver oftest fejl i de komplekse sager, hvor personerne har et mere sammensat sygdomsbillede. Det går bedre med afgørelser i ikke komplekse sager, hvor borgeren for eksempel lider af diabetes.

Læs hele artiklen Der er fejl i hver fjerde kommunale afgørelse om tilskud til hjælp i hverdagen.

Flytning – et nyt kapitel i Ankestyrelsens historie begynder

Mandag den 21. juli tager Ankestyrelsen nye lokaler i Teglholmsgade i brug. Det betyder et farvel til de gamle bygninger i Amaliegade, der i over 40 år har huset Ankestyrelsen. Og også et farvel til bygningerne på Borups Allé. I denne korte artikel får du et hurtigt rids af Ankestyrelsens historie og en begrundelse for flytningen.

Læs hele artiklen Flytning – et nyt kapitel i Ankestyrelsens historie begynder.

Nu kan du blive gift på toppen af Storebæltsbroen eller midt ude i Kattegat

Borgmestre kan nu vie uden for deres egen kommune og dermed også vie utraditionelle steder udenfor kommunegrænsen. Det er resultatet af en lovændring i ægteskabsloven, der træder i kraft den 1. juli.

Læs hele artiklen Nu kan du blive gift på toppen af Storebæltsbroen eller midt ude i Kattegat.

Sidst opdateret 10.03.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring