Gå til indhold

Eksempel fra principafgørelse A-21-06

Eksempel 1 fra artikel om at have eller skaffe oplysninger i en sag.

Ankestyrelsens principafgørelse A-21-06: En borger havde søgt om kontanthjælp, men kontaktede først kommunen fem uger efter at have ansøgt. Han kom heller ikke til et møde, som skulle finde sted cirka en uge efter ansøgningen.

Ankestyrelsen slog fast, at borgeren ikke havde ret til kontanthjælp fra ansøgningstidspunktet til den nye henvendelse fem uger senere, fordi henvendelsen ikke skete inden for en rimelig frist.

Vi tog udgangspunkt i, at en ansøger har pligt til at bidrage med oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp, han har ret til. Der forelå ikke oplysninger om særlige forhold, som havde forhindret ham i at kontakte kommunen tidligere.

Tilbage til artiklen "Om at have eller skaffe oplysninger i en sag

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring