Gå til indhold

Sociale links

Februar 2022

I Nyt om børn for februar 2022 kan du bl.a. læse om en ny undersøgelse om kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre. Ligesom du kan finde nye temaeftermiddage om adoption og kurser om regler og praksis på børneområdet.

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om børn kan du bl.a. læse om Vestre Landsrets dom om børn og unge-udvalgets kompetence i overgrebssager og om Ankestyrelsens tre nye strategiske fokusområder. Og så kan du nu tilmelde dig vores mange kurser i 2021. Her i nyhedsbrevet får du et lille udpluk.

November 2020

I Nyt om social kan du bl.a. læse om ny praksis for udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen og om brug af stofseler til borgere med demens. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området.

Juli 2020

I nyhedsbrevet 'Nyt om social' får du senest nyt fra og om det sociale område. Du kan bl.a. læse om grænser for kommuners anvendelse af konsulenter på socialområdet, om årsager til fravær fra danskuddannelse og om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap. Og så tilbyder vi en lang række kurser på det sociale område. God fornøjelse.

Whistleblowerordning

Ankestyrelsen har fra 1. november 2020 oprettet en whistleblowerenhed, som skal håndtere indberetninger om kritisable forhold i Ankestyrelsen.

Nyhedsbrev nr. 8 / 2019

Resuméer af 6 udvalgte afgørelser om risiko for påkørsel ved asfaltreparation, unødig påvirkning fra stoffer og materialer, løft af bårer med patienter, hjemvisning på baggrund af nye oplysninger og overskridelse af klagefrist Sagerne er afgjort på møde den 24. september 2019.

December 2022

I Nyt om Social for december giver vi dig et overblik over det, der rører sig på socialområdet. Læs fx om arbejdet i et af vores kontorer på Socialområdet i ankechef Julie Bloch Vingaards kommentar. Du kan også læse mere om nye principmeddelelser og praksisnotater på området, ligesom du kan få et overblik over vores ledige stillinger og kurser i 2023 - og endelig kan du teste din viden om Ankestyrelsens fagområder i julequizzen!

Tilsynet i Ankestyrelsen skal godkende kommuners beslutning om tilskud

Når en kommune beslutter at give tilskud til fx kulturformål over en flerårig periode, kræver det i mange tilfælde tilsynets godkendelse. Derfor er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, hvilke beslutninger der kræver godkendelse, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at opnå godkendelse.

En kommunes anvendelse af digitale byportaler

Statsforvaltningen har i en konkret sag taget stilling til hjemmelsgrundlaget og lovligheden af en kommunes faktiske anvendelse af og opkrævning af betaling for benyttelse af 6 digitale byportaler opstillet på vejareal. Udtalelsen er ikke kun relevant for den pågældende kommune, men kan også være det for andre kommuner.

Odense Kommunes engagement i Tinderbox

Statsforvaltningen har udtalt sig om Odense Kommunes engagement i musikfestivalen Tinderbox, som består af et samlet aftalekompleks. Statsforvaltningens udtalelse følger praksis på området, men rejser et særligt spørgsmål om markedsprisen for sponsoraftalen.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring