Gå til indhold

Sociale links

Undersøgelser

Artikler om undersøgelser fra Nyt fra Ankestyrelsen.

September 2023

I ’Nyt om Børn’ kan du læse om flere af Ankestyrelsens nye undersøgelser på området, blandt andet om kommunernes brug af forældrepålæg og børne- og ungepålæg samt om kommunernes brug af børnehuse i sager om børneovergreb. Du kan også finde vores undersøgelse om udfordringerne ved, at anbringelsessteder ikke har adgang til børns it-platforme. Herudover kan du desuden læse om det nye Børnesagsbarometer for 2023. Vi ønsker dig god læselyst.

September 2023

I ’Nyt om Social’ finder du en række af artikler, undersøgelser og nyheder på socialområdet, som kan give dig et overblik over, hvad Ankestyrelsen her har arbejdet med det seneste stykke tid. Du kan blandt andet læse om øremærket barsel i forbindelse med ligedelingen af orlov mellem forældrene. Emnet er beskrevet i en principmeddelelse, en artikel og en kommentar fra Ankechefen. Herudover kan du finde principmeddelelser om retten til tidlig pension, tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning af nærtstående, ferieophold i udlandsbekendtgørelsens forstand samt botilbuds opsigelser af aftaler om placering af borgere. Til sidst kan du også læse en ny undersøgelse om kommuners udfordringer med sagsbehandlingsregler på socialområdet. God læselyst!

Februar 2022

I Nyt om børn for februar 2022 kan du bl.a. læse om en ny undersøgelse om kommunernes vejledningspligt over for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre. Ligesom du kan finde nye temaeftermiddage om adoption og kurser om regler og praksis på børneområdet.

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om børn kan du bl.a. læse om Vestre Landsrets dom om børn og unge-udvalgets kompetence i overgrebssager og om Ankestyrelsens tre nye strategiske fokusområder. Og så kan du nu tilmelde dig vores mange kurser i 2021. Her i nyhedsbrevet får du et lille udpluk.

November 2020

I Nyt om social kan du bl.a. læse om ny praksis for udmåling af personlig assistance, når ansøgeren arbejder over 37 timer om ugen og om brug af stofseler til borgere med demens. Og så kan du holde dig opdateret om aktuelle kurser og webinarer på området.

Juli 2020

I nyhedsbrevet 'Nyt om social' får du senest nyt fra og om det sociale område. Du kan bl.a. læse om grænser for kommuners anvendelse af konsulenter på socialområdet, om årsager til fravær fra danskuddannelse og om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap. Og så tilbyder vi en lang række kurser på det sociale område. God fornøjelse.

Nyhedsbrev nr. 8 / 2019

Resuméer af 6 udvalgte afgørelser om risiko for påkørsel ved asfaltreparation, unødig påvirkning fra stoffer og materialer, løft af bårer med patienter, hjemvisning på baggrund af nye oplysninger og overskridelse af klagefrist Sagerne er afgjort på møde den 24. september 2019.

December 2022

I Nyt om Social for december giver vi dig et overblik over det, der rører sig på socialområdet. Læs fx om arbejdet i et af vores kontorer på Socialområdet i ankechef Julie Bloch Vingaards kommentar. Du kan også læse mere om nye principmeddelelser og praksisnotater på området, ligesom du kan få et overblik over vores ledige stillinger og kurser i 2023 - og endelig kan du teste din viden om Ankestyrelsens fagområder i julequizzen!

Tilsynet i Ankestyrelsen skal godkende kommuners beslutning om tilskud

Når en kommune beslutter at give tilskud til fx kulturformål over en flerårig periode, kræver det i mange tilfælde tilsynets godkendelse. Derfor er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, hvilke beslutninger der kræver godkendelse, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at opnå godkendelse.

Sidst opdateret 31.03.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring