Gå til indhold

Januar 2021

I årets første nummer af Nyt om børn kan du bl.a. læse om Vestre Landsrets dom om børn og unge-udvalgets kompetence i overgrebssager og om Ankestyrelsens tre nye strategiske fokusområder. Og så kan du nu tilmelde dig vores mange kurser i 2021. Her i nyhedsbrevet får du et lille udpluk.

Vestre Landsrets dom om børn og unge-udvalgets kompetence i overgrebssager
Vestre Landsret har den 7. september 2020 afsagt dom i en sag, hvor spørgsmålet var, om børn og unge-udvalget har kompetence til at træffe afgørelse om at afbryde samværet mellem et barn og forældrene, når kommunen alene har indstillet til udvalget, at samværet skulle være overvåget.

Læs artikel på vores hjemmeside

Principmeddelelse 33-20 om økonomisk støtte - transportudgifter - samvær med anbragt barn - opretholde stabil kontakt - økonomiske forhold
Principmeddelelsen handler om økonomisk støtte til udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge under barnets/den unges anbringelse (transportudgifter til/fra samvær), jf. servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 3.

Læs principmeddelelse 33-20 på Retsinformation

Årsberetning 2019: Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet

Læs om Ankestyrelsens tilsyn på adoptionsområdet i årsberetningen for 2019

Ankestyrelsen udpeger tre nye strategiske fokusområder
Vi har opdateret vores femårige strategi med tre nye fokusområder: sagsbehandlingstid, kvalitet og åbenhed. Fokusområderne er udpeget på baggrund af input fra vores førsteinstanser, interessenter og samarbejdspartnere.

Mere om Ankestyrelsens strategi

62 nye kurser bidrager til bedre kvalitet i kommunernes sagsbehandling
Ankestyrelsen står nu klar med 62 nye kurser på blandt andet social, beskæftigelses- og arbejdsskadeområdet i 2021. Kurserne er en vigtig del af vores samlede praksiskoordinering, som skal bidrage til at styrke den juridiske kvalitet i førsteinstansernes sagsbehandling.

Læs om vores praksiskoordinering


Kurser og læring på børneområdet
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på børneområdet, kan du tilmelde dig ét af vores åbne betalingskurser. Nedenfor finder du et lille udpluk. Vi tilbyder også skræddersyede forløb. Kontakt os på laering@ast.dk

Samvær og kontakt mellem anbragte børn og unge og deres forældre og netværk, den 18. maj 2021 i Horsens

Samvær og kontakt mellem anbragte børn og unge og deres forældre og netværk, den 1. juni 2021 i København

Adoption uden samtykke, den 23. november 2021 i Horsens

Adoption uden samtykke, den 2. december 2021 i København

Se alle vores kurser i 2021

Følg Ankestyrelsen på LinkedIn
Vidste du, at Ankestyrelsen er på LinkedIn? Her deler vi ud af vores viden fra velfærds- og praksisundersøgelser, holder dig ajour med aktuelle kurser og fortæller om Ankestyrelsen som arbejdsplads.

Følg os på LinkedIn

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring