Gå til indhold

Nyhedsbrev september 2018

Læs udtalelserne fra tilsynet.

Kommunalret

Borgmesterens mødeledelse

Borgmesteren kunne tage ordet fra et kommunalbestyrelsesmedlem under et møde. Afgørelsen var inden for grænserne for det skøn, borgmesteren har som mødeleder.

Læs hele udtalelsen

Borgmesters medvirken i en video fra en frisørsalon

Det var ulovlig støtte til en frisørsalon, at en borgmester var med i en video fra salonen. 

Læs hele udtalelsen

Brugsret til bygninger og faciliteter i Gigantium

Aalborg Kommune kan lovligt give Aalborg Universitet retten til at bruge ledige bygninger og faciliteter i Gigantium.

Læs hele udtalelsen

Forvaltningsret

Habilitet i sag om skolestruktur

To byrådsmedlemmer havde været med til at behandle en sag om ny struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Assens Kommune. Byrådsmedlemmerne var samtidig ansat som lærere på en af kommunens skoler.

Ankestyrelsen rejste ikke en tilsynssag. Styrelsen lagde vægt på, at der var tale om behandlingen af en generel sag om tilpasning af skolestrukturen. De to lærere/byrådsmedlemmer risikerede ikke væsentligt ændrede ansættelsesforhold som følge af byrådets beslutning i sig selv. Byrådsmedlemmernes interesse i sagens udfald blev også som udgangspunkt delt med kommunens øvrige lærere.

Læs hele udtalelsen

Afslag på aktindsigt med henvisning til chikane

Hedensted Kommune kunne ikke afslå at give aktindsigt med den begrundelse, at borgeren kun havde bedt om aktindsigt af taktiske grunde.

Læs hele udtalelsen

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

Sønderborg Kommune besvarede en anmodning om aktindsigt for sent. Kommunen begrundede det sene svar med ferie og mængden af opgaver efter ferien.

Læs hele udtalelsen

Aktindsigt i købesummen for en grund

Horsens Kommune kunne ikke med den anførte begrundelse afslå at give aktindsigt i købesummen for en grund. Kommunen havde ikke givet en specifik begrundelse for, at den ikke ville udlevere oplysningen om købesummen.

Læs hele udtalelsen

Sektorlovgivning

Ventetider på botilbud

Ankestyrelsen blev gennem pressen opmærksom på, at borgere med handicap i flere år havde stået på venteliste til botilbud i Esbjerg Kommune.

Ankestyrelsen vurderede, at kommunen aktuelt opfyldte sin forsyningsforpligtelse, der er beskrevet serviceloven.

Læs hele udtalelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring