Gå til indhold

Juli 2020

I nyhedsbrevet 'Nyt om social' får du senest nyt fra og om det sociale område. Du kan bl.a. læse om grænser for kommuners anvendelse af konsulenter på socialområdet, om årsager til fravær fra danskuddannelse og om samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap. Og så tilbyder vi en lang række kurser på det sociale område. God fornøjelse.

Grænser for kommuners anvendelse af konsulenter på socialområdet
Kommuner må ikke bruge private konsulenter aflønnet efter ”no-cure-no-pay”- princippet til at forberede konkrete afgørelser i sociale sager. Det fastslår Ankestyrelsen i en generel udtalelse.

Læs Ankestyrelsens udtalelse

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om pension til danskere, der er gift med EU- eller EØS-statsborgere
Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen genoptager sager om pension til borgere, der er gift med personer, der er EØS-statsborgere eller statsborgere i et andet EU-land end Danmark.

Læs om genoptagelse af sager

Forældres mulighed for at få forlænget deres ret til orlov efter barselsloven kan kun bruges, når barnet er indlagt på hospitalet
Vi ser i vores klagesager, at særligt forældre til for tidligt fødte børn ønsker en længere forlængelse af deres orlov, end barselsloven giver mulighed for. Det ser vi, når et barn er født for tidligt og sendes hjem med forældrene efter en indlæggelse på hospitalet.

Læs artikel om mulighed for forlænget orlov, når barnet er indlagt

Ankestyrelsen har bedt Silkeborg Kommune redegøre for kommunens behandling af borgernes sager i forbindelse med ændring af kvalitetsstandard for rengøring
Ankestyrelsen har behandlet flere sager om klager over Silkeborg Kommunes afgørelser om nedsættelse af praktisk hjælp i form af rengøring efter § 83 i lov om social service.

Læs nyhed på vores hjemmeside

Har du fået afslag på fritagelse for brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift i perioden 1. januar 2018 - 21. november 2019?
Har du i perioden fra den 1. januar 2018 og frem til den 21. november 2019 modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvor vi stadfæster kommunens afslag på fritagelse for eller nedsættelse af afgifter? Du har nu mulighed for at bede Ankestyrelsen om at behandle din sag igen.

Læs mere i nyhed på vores hjemmeside

Undersøgelse: Årsager til fravær fra danskuddannelse
En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at fraværet til danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte har været stigende siden 2014.

Læs nyhed og hent undersøgelsen

Undersøgelse: Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap
Vi har i denne undersøgelse spurgt kommuner og forældre om, hvad der kan understøtte et godt samarbejde mellem forældre til børn og unge med handicap og kommuner.

Læs nyhed og hent undersøgelsen

Lærerig proces i samarbejde med Ankestyrelsen
Flere korrekte afgørelser, kompetenceudvikling og brugbare tjeklister er nogle af de vigtigste resultater efter Ankestyrelsens læringsforløb i Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune.

Læs om samarbejdet med Favrskov kommune

Ny udgave af Ankestyrelsens vejledning ”At skrive en afgørelse"
Vi har opdateret vores vejledning om, hvordan man kan skrive en afgørelse, der opfylder de forvaltningsretlige krav til, hvad en afgørelse skal indeholde.

Hent vejledningen

Ankestyrelsens årsopgørelsen for sagsbehandling 2019
I årsopgørelsen fremgår nøgletal for Ankestyrelsens sagsproduktion i 2019.

Læs årsopgørelsen 2019

Kurser og læring
Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på socialområdet? Tilmeld dig et af vores åbne betalingskurser. Nedenfor finder du et lille udpluk.

Hjælp til personlig og praktisk hjælp og socialpædagogisk støtte efter serviceloven, 20. august i København

Hjælp til behandlingsudgifter, herunder tandbehandling, efter aktivlovens §§ 82 og 82a, 26. august i Horsens

Hjemmetræning, 31. august i København

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, 28. oktober i Horsens

Personlig assistance til handicappede i erhverv, 1. september i Horsens

Se alle kurser på det sociale område

Du kan også deltage i vores gratis webinarer eller se en fim af et allerede afholdt webinar.

Se filmene på vores hjemmeside

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring