Det sociale område

Kurser inden for det sociale område
07 okt 2020

Borgerstyret personlig assistance, når anden hjælp ikke kan dække borgerens behov

Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online.

Sådan behandler du sager om borgerstyret personlig assistance. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen.

20 okt 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.

28 okt 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.

04 nov 2020

Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt

Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Sådan behandler du sager om kontant tilskud til at ansætte hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 2 og stk. 3. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen, herunder udmåling af hjælpen.

05 nov 2020

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke

Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Sådan behandler du sager om optagelse i botilbud uden samtykke og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

05 nov 2020

Ulovligt skolefravær

Kurset er et halvdagskursus. Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Reglen i servicelovens § 155c om standsning af børne- og ungeydelsen pga. ulovligt fravær.

10 nov 2020

Kontant tilskud til at ansætte hjælpere, når betingelserne for en sådan ordning er opfyldt

Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Sådan behandler du sager om kontant tilskud til at ansætte hjælpere efter servicelovens § 95, stk. 2 og stk. 3. Kurset har også fokus på, hvad der skal til for at være omfattet af personkredsen, herunder udmåling af hjælpen.

17 nov 2020

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder reglerne om optagelse i botilbud uden samtykke

Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Sådan behandler du sager om optagelse i botilbud uden samtykke og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

19 nov 2020

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Få en grundig gennemgang af regler og praksis omring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste med hovedvægt på personkredsen for dækning heraf.

24 nov 2020

Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

OBS! Kun få ledige pladser. Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Sådan behandler du sager om midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens og almenboligloven. Kurset handler også om sager, der omhandler snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.

02 dec 2020

Botilbud og samspillet mellem servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte og § 107 om midlertidigt botilbud

Kurset afholdes online.
Kurset afholdes online

Sådan behandler du sager om midlertidige og længerevarende botilbud efter servicelovens og almenboligloven. Kurset handler også om sager, der omhandler snitfladen mellem socialpædagogisk støtte og midlertidigt botilbud.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 31/03 2020

Sidst opdateret 31/03 2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring