Gå til indhold

Ankestyrelsen har bedt Silkeborg Kommune redegøre for kommunens behandling af borgernes sager i forbindelse med ændring af kvalitetsstandard for rengøring

Ankestyrelsen har behandlet flere sager om klager over Silkeborg Kommunes afgørelser om nedsættelse af praktisk hjælp i form af rengøring efter § 83 i lov om social service.

Kommunen har nedsat hjælpen under henvisning til kommunens nye kvalitetsstandard, hvorefter borgeren får gjort rent hver 3. uge i stedet for hver 2. uge.

De konkrete klagesager opfylder ikke forvaltningslovens krav om begrundelse. Ankestyrelsen har derfor ophævet afgørelserne og bedt kommunen om at yde hjælp som hidtil, indtil de har truffet en ny afgørelse, der opfylder forvaltningslovens krav om tilstrækkelig begrundelse.

På baggrund af de konkrete klagesager har vi den 29. maj 2020 bedt Silkeborg Kommune om at redegøre for kommunens behandling af borgernes sager i forbindelse med  ændring af kvalitetsstandard for rengøring. Kommunen skal redegøre for, hvor mange afgørelser de har truffet med den mangelfulde begrundelse, og om kommunen vil genoptage de sager, hvor borgeren ikke har klaget over kommunens afgørelse om nedsættelse af hjælpen.

Vi skal bruge redegørelsen til at vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring