Gå til indhold

Har du fået afslag på fritagelse for brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift i perioden 1. januar 2018 - 21. november 2019?

Har du i perioden fra den 1. januar 2018 og frem til den 21. november 2019 modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvor vi stadfæster kommunens afslag på fritagelse for eller nedsættelse af afgifter? Du har nu mulighed for at bede Ankestyrelsen om at behandle din sag igen.

Støtte til køb af bil og afgiftsfritagelse mv.

Når en borger søger om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114, søger borgeren samtidig om afgiftsfritagelse for bilen. Det er kommunalbestyrelsen, som træffer afgørelse i sådanne sager med klageadgang til Ankestyrelsen.

I perioden fra den 1. januar 2018 og frem til den 21. november 2019 var kompetencen til at træffe afgørelse utilsigtet overgået fra kommunalbestyrelsen til Skatteforvaltningen.

Hjemlen er nu blevet genindført med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2018.

Du kan få behandlet din sag igen

Du kan derfor bede Ankestyrelsen om at få genoptaget din sag, hvis vi har stadfæstet din kommunes afslag på afgiftsfritagelse eller -nedsættelse. Du skal dog være opmærksom på, at en ny behandling ikke nødvendigvis vil føre til et andet resultat i din sag.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring